top of page

GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN

Wie zijn verleden niet kent weet niet wat zijn toekomst is... Het belang van kennis van je voorouders, je volksstam, je identiteit..

De geschiedenis der Nederlanden begint in de Prehistorie  vele stammen komen en gaan totdat de

Romeinse Tijd min of meer de structuren aanlegt en opgevolgd worden door een stam uit de Nederlanden  en de 

Frankische tijd  aanbreekt, Karel de Grote, geboren in Herstal, gekroond tot keizer in Rome, gestorven in Aken, spreekt oud Frankisch, onze moedertaal. De samenleving wordt anders georganiseerd en Vorstendommen en steden komen op in het belangrijke Frankische midden rijk.

 

Brabant is een van die belangrijke gebieden, die in de Bourgondische Tijd de vorm van de huidige Nederlanden aanneemt. Keizer Karel de V geboren in Gent groeit hier op en spreekt ook onze taal tijdens de  

Habsburgse Tijd

Helaas heeft het Frankisch na invoering van het Latijn via de kloosterscholen in het West-Rijk het Frans als taal van de heersers doorgezet. Maar het volk spreekt Dietsch.

 

De Vlaamsche Beweging

 spreekt dat al aan bij het Oostenrijks hof in Wenen bij Jozef II. De Franse bezetting dwingt heel Europa het Frans op, de taal van de onderdrukker.

 

In de tijd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werden door koning Willem I eindelijk scholen opgezet, en werd begonnen het ambtenaren systeem ook te laten communiceren in de taal van de meerderheid van de bevolking. Dit wordt teniet gedaan door de oprichting van het Koninkrijk België 

De meerderheid van het volk mag zich niet uitdrukken, en wordt niet aangesproken in zijn eigen taal, de reden om de Vlaamse Club op te richten. En om 2/3 van de bevolking van de Benelux Unie  de 6de taal in de Europese Unie (EU) De motor van de EU economie in de Blauwe Banaan. En in Brussel wordt onze taal gefaciliteerd door de  VLaamse Gemeenschaps Commissie (VGC).

bottom of page