top of page

CANON DER VLAAMSE CLUB

Geen Vlaamse Club zonder een "Vlaamsche Beweging" ( Hoffmann van Fallersleben, 1856) of; "Om iets te zijn moeten wij Vlamingen zijn. - Wij willen Vlamingen zijn, om Europeërs te worden." (August Vermeylen, 1900).

bottom of page