top of page
cropped-cropped-cropped-bg-01.png

ONZE RECHTSVORM

Vlaamse Club voor Kunsten Wetenschappen en Letteren (VZW)

Ondernemingsnummer:   BE 0406.730.106

Adres:                                      Visverkopersstraat 8/7,

                                                   1000 Brussel

Oprichting:                           05-07-1923

Gepubliceerd Statuten:                                 5 Juni    2023

Bestuurs Vergadering (BV)

Algemene Leden Vergadering (ALV):  De wettelijke afloop 

Bijzondere Algemene Leden Vergadering: (BALV)

Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad

BV/ALV/BALV   Datum                MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN    Stempel            Publicatie   

BALV                  20/dec/2004    ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN                                   2008-03-13 2008- 03-25 / 0045389  BEELD

..

ALV                     5/maart/2018         ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

 ALV                   11/maart/2019      ONTSLAGEN - BENOEMINGEN                                         2019-05-14 2019-05-23 / 0069862    BEELD

BV                    05/dec/2019       MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN                  2019-12-31 2020-01-10 / 0007038    BEELD

ALV                 09/maart/2020  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN 

BV                  17/aug/2020                                                     4/6   Quorum      2020-09-03  2020-09-10 / 0104824   BEELD

BALV              17/sept/2020       ONTSLAGEN - BENOEMINGEN             47/77 Quorum       

BV                    17/sept/2020                                                                                2020-09-25 2020-10-06 / 0116468   BEELD

ALV                   30/juni/2021       ONTSLAGEN - BENOEMINGEN           6/6  Quorum         2021-12-06 2021-12-13 / 0145220    BEELD

BV                   14/sept/2021  

BV                   11/dec/2021

BV                  7/feb/2022  

--                                                                                                  1/6 geen Quorum                          (2022-02-21 / 0023827  BEELD )

BV               13/mrt/2022 

BV               23/apr/2022

BV               21/mei/2022  

BV              15/aug/2022

BV               6/sep/2022  

BV              15/sept/2022  

BV              13/okt/2022

BV              28/mrt/2023

BV              10/mei/2023

--                                                                                                   2/6 geen Quorum                           (2023-05-25 / 0068533 BEELD)

ALV                   04/juni/2023      MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN      

                                                                                                      4/6   Quorum         2023- 06-05 2023-06-13 / 0076900     BEELD

BALV               02/juli/2023         ONTSLAGEN - BENOEMINGEN              4/6   Quorum         2023-07-04  2023-07-12 / 0089348    BEELD

                                                                                                     2/6 geen Quorum                          2023-09-08 / 0115396    BEELD

            4 juli 2023                             5. Juni 2023                        

KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen

RvB Bestuurders

Aangifte in de RechtsPersoonBelasting BIZTAX

Aanslagjaar Ontvangstbewijs 19 20 21 22 23                   2020 en2021 onder MTS niet online aangifte gedaan

De verplichte opgemaakte jaarlijkse jaarrekening

Bij de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Vorst.  Door MTS niet afgegeven(2023)

GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN van  de VZW

UITGAVEN                                     BEDRAG              ONTVANGSTEN                BEDRAG

  Goederen en diensten                                           Lidgeld  

  Bezoldigingen                                                        Schenkingen en legaten  

  Diensten en diverse goederen                           Subsidies  

  Andere uitgaven                                                   Andere ontvangsten  

 Totaal uitgaven                                       0            Totaal ontvangsten                          0

 

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

 

2. AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 7)

 

3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (art. 11)

 

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

 

4. GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN HET VERMOGEN (art. 14)  

BEZITTINGENBEDRAGSCHULDENBEDRAG 

  Onroerende goederen (terreinen, …)  Financiële schulden  

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

  Machines  Schulden ten aanzien van leveranciers  

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

  Roerende goederen en rollend materiaal  Schulden ten aanzien van leden  

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

  Voorraden  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 

  Vorderingen   

  Geldbeleggingen   

  Liquide middelen   

  Andere activa  Andere schulden 

 

RECHTEN                                                BEDRAG                        VERPLICHTINGEN                                  BEDRAG 

Beloofde subsidies                                                                                   Hypotheken en hypotheekbeloften 

Beloofde schenkingen                                                                             Gegeven waarborgen 

Andere rechten                                                                                         Andere verbintenissen 

       

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

5. BELANGRIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE NIET IN CIJFERS KUNNEN WORDEN WEERGEGEVEN (art. 14)

Waar deklaren wij als VZW de BTW indien plichtig?

INTERVAT

4. Juli 2023
5.Juni 2023-1.jpg
bottom of page