top of page
cropped-cropped-cropped-bg-01.png

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

Het evenement staat open voor alle burgers om deel te nemen.
Inschrijven kan online of via een inschrijfformulier en is bindend. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het evenement, ontvangt u van ons uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement een bindende bevestiging van uw inschrijving.Tijdens het evenement kunnen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt voor documentatiedoeleinden. Door deel te nemen gaan de deelnemers ermee akkoord dat ze mogen worden getoond op dergelijke uitzendingen, video-opnamen of foto's die ook bedoeld zijn voor publicatie op internet.Bij minder dan 10 inschrijvingen of overmacht behouden wij ons het recht voor om het evenement te annuleren. Wij informeren u hierover zo snel mogelijk. Eventueel gedane betalingen worden direct aan u terugbetaald.

Indien het evenement betalend is, is de deelnameprijs verschuldigd zodra u de door ons verzonden bindende bevestiging of factuur hebt ontvangen. Indien bij de inschrijving ‘contante betaling op de evenementlocatie’ werd aangeduid, is het bedrag uiteraard pas aan bij aanvang van het evenement verschuldigd. Als u zich heeft geregistreerd met een gereduceerde deelnameprijs, neem dan een bewijs mee naar het evenement of  (bij voorkeur) e-mail het minstens twee werkdagen van tevoren naar secretaris@vlaamseclub.be .  Tenzij anders vermeld, geldt het verlaagde deelnametarief voor scholieren, studenten (tot 30 jaar), stagiairs en werklozen.Voor betalende  evenementen gespreid over meerdere dagen geldt volgende annulatieregeling (tenzij in de uitnodiging een andere regeling is vermeld) : u kan uw inschrijving tot 20 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos annuleren. Als u uw boeking tot 5 dagen voor aanvang van het evenement annuleert, is 50% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij latere annulering of no-show wordt er geen teruggave voorzien. U kan wel een vervangende deelnemer aanwijzen: hier zijn geen kosten aan verbonden.Voor ééndaagse betalende evenementen geldt de volgende regeling (tenzij in de uitnodiging een andere regeling is vermeld): u kan uw inschrijving tot 3 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos annuleren. Bij latere annulering of no-show wordt er geen teruggave voorzien. U kan wel een vervangende deelnemer aanwijzen: hier zijn geen kosten aan verbonden.

Om organisatorische redenen vragen we de betalingsregeling zoals vermeld bij inschrijving stipt te volgen.  Het is mogelijk dat voor bepaalde evenementen enkel contante betalingen aanvaard worden.  We willen in dergelijke gevallen aandringen om gepast te betalen.


Aan deze algemene regeling kunnen geen rechten ontleend worden.  In geval van betwisting zijn enkel de Nederlandstalige Brusselse rechtbanken bevoegd.

bottom of page