top of page

RAAD VAN BESTUUR 2023-2025 

De Raad van Bestuur (strategisch niveau) bewaakt de doelstellingen die in missie en visie zijn vastgesteld en elke bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn of haar project en de aanwerving en begeleiding van projectleiders die na 2 jaar management ervaring op strategisch niveau als bestuurder/werkend lid mee in de algemene vergadering de strategische besluiten nemen.  

COMMISSIES EN PROJECTEN

Project managers (management niveau) hebben hun projectplan in een tender met andere voorgesteld aan het bestuur en werken dat uit door samenstelling en aanstuuring van het project team (uitvoerings niveau).  een marktonderzoek te doen. Waaruit budgetering, marketingplan, subsidies en uitvoerbaarheid getoets worden. Waarna doelstellingen na uitvoering worden gemeten en verbeterd. 

FELLOWS/ PROJECT PETER

De Fellows zijn academici die onze projecten strategisch actief met hun kennis en netwerk ondersteunen om deze tot een succes te maken. Zij zijn in de voorbereiding degene die de projectmanager inhoudelijk beoordelen/bijstaan om de kwaliteit te bewaken/garanderen en zijn Peter van dat project. 

SENIOREN RAAD 70+

De seniorenraad is het geheugen voor de organisatie waar graag op teruggegrepen wordt om met hun kennis de organisatie eraan te herinneren van waar en waarom de organisatie in het verleden de missie en visie invulden met doelen en programmering en welke lessen daaruit geleerd kunnen worden voor de toekomst. De raad is adviserend aan de raad van bestuur.   

bottom of page