top of page
Ommegang.png

Het opstellen van een gedetailleerd projectplan om het Documentatie Centrum voor het Vlaams Kunst Patrimonium van Prof. Jan De Maere te exploiteren en winstgevend te maken vereist een diepgaande analyse en strategische aanpak. Hieronder volgt een uitgebreide uiteenzetting van de belangrijkste stappen en overwegingen:

 1. Doelstellingen: Definieer duidelijke doelstellingen voor het project. Deze doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden zijn. Bijvoorbeeld:

 • Verzamelen, bewaren en digitaliseren van kunstgerelateerde documentatie.

 • Aantrekken van onderzoekers, studenten en kunstliefhebbers om gebruik te maken van de faciliteiten.

 • Het creëren van een winstgevende inkomstenstroom.

 1. Marktanalyse: Voer een grondige marktanalyse uit om de concurrentie en potentiële doelgroepen te identificeren. Onderzoek andere kunstgerelateerde centra, musea, onderzoeksinstellingen en digitale archieven. Ontdek welke unieke eigenschappen het Documentatie Centrum onderscheiden van andere instellingen.

 2. Doelgroep: Bepaal de doelgroep(en) die het centrum wil bereiken. Dit kunnen onderzoekers, studenten, kunstenaars, musea, galerieën en het bredere publiek zijn. Segmenteer de doelgroepen en ontwikkel aangepaste marketingstrategieën voor elk segment.

 3. Diensten en faciliteiten: Beschrijf gedetailleerd welke diensten en faciliteiten het centrum zal aanbieden. Dit kan onder andere bestaan uit toegang tot de documentatie, onderzoeksassistentie, workshops, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en eventuele digitale abonnementen.

 4. Digitalisering: Gezien de moderne tijd en de digitale behoeften, moet het centrum zich richten op het digitaliseren van de documentatie. Hierdoor wordt de toegankelijkheid vergroot en kunnen mensen van over de hele wereld toegang krijgen tot waardevolle informatie.

 5. Samenwerkingen: Zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met andere kunstinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Het opbouwen van waardevolle partnerschappen kan zorgen voor een breder bereik en expertise.

 6. Inkomstenstromen: Identificeer verschillende inkomstenstromen om het centrum winstgevend te maken. Dit kan onder meer bestaan uit:

  • Lidmaatschapsbijdragen voor onderzoekers en studenten.

  • Entreegelden voor het publiek.

  • Donaties van particulieren en organisaties.

  • Verkoop van publicaties en merchandise.

  • Sponsoring en subsidies.

 7. Financieel plan: Stel een gedetailleerd financieel plan op, inclusief kostenramingen en verwachte inkomsten. Wees realistisch in de prognoses en houd rekening met verschillende scenario's.

 8. Marketing- en promotiestrategie: Ontwikkel een effectieve marketing- en promotiestrategie om het Documentatie Centrum onder de aandacht te brengen. Gebruik online en offline kanalen om het bereik te vergroten en de doelgroep te bereiken.

 9. Infrastructuur en personeel: Zorg voor een geschikte locatie voor het Documentatie Centrum met voldoende ruimte voor de documentatie, onderzoeksfaciliteiten en tentoonstellingen. Zorg ook voor goed opgeleid personeel dat onderzoekers en bezoekers kan ondersteunen.

 10. Duurzaamheid en ethiek: Overweeg duurzaamheid en ethische overwegingen bij de exploitatie van het centrum. Dit omvat zorgvuldige archivering van documentatie, bescherming van auteursrechten en ethische benaderingen bij onderzoek.

 11. Monitoring en evaluatie: Stel meetbare doelen vast en implementeer een systeem om de voortgang van het project te monitoren en te evalueren. Gebruik deze feedback om indien nodig bij te sturen.

Het succes van het project hangt af van een grondige voorbereiding, een duidelijke visie en een doordachte uitvoering. Het is belangrijk om samen te werken met experts op verschillende gebieden, waaronder kunstgeschiedenis, archivering, marketing en financiën, om het Documentatie Centrum voor het Vlaams Kunst Patrimonium tot een bloeiende en winstgevende instelling te maken.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page