top of page
5da86489452064af6ed3b88aee217fef824f805c6ec20_822x.png

De Taalunie

Eeuw van Erfgoed en Samenwerking:

Vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in België binnen de Taalunie

 

Opmerking:

Het volgende projectplan benadrukt de gezamenlijke inspanningen tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (VC-KWL), Muntpunt, Het Huis van het Nederlands en De Buren om Nederlandstaligen in België te vertegenwoordigen binnen de Taalunie. Dit gebeurt in de context van de VC-KWL als culturele erfgoedorganisatie die zich trans-sectoraal inzet voor culturele uitingen van betekenis.

1. Project Overzicht:

Dit project viert de 100-jarige inzet van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (VC-KWL) als culturele erfgoedorganisatie. In samenwerking met andere Taalunie-leden in Brussel, waaronder Muntpunt, Het Huis van het Nederlands en De Buren, zet de VC-KWL haar eeuw van expertise in om Nederlandstaligen in België te vertegenwoordigen binnen de Taalunie. Het project zal historische culturele uitingen verbinden met het heden en de toekomst, met cultureel erfgoed als leidraad.

2. Project Doelstellingen:

 • VC-KWL's eeuw van cultureel erfgoedwerk erkennen en inzetten om Nederlandstaligen in België te vertegenwoordigen binnen de Taalunie.

 • Cultureel erfgoed als brug tussen verleden, heden en toekomst gebruiken om de betekenis van de Nederlandse taal en cultuur te versterken.

 • Transsectorale benadering benadrukken waarbij alle vormen van culturele uitingen betrokken worden.

3. Partners:

 • Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (VC-KWL)

 • Muntpunt: Een cultureel en gemeenschapscentrum in Brussel.

 • Het Huis van het Nederlands: Organisatie die het leren van de Nederlandse taal promoot.

 • De Buren: Een platform voor culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen.

 • Andere Taalunie-leden in Brussel (op te lijsten)

4. Project Activiteiten:

A. Erfgoedverbinding en Continuïteit:

 1. Erfgoedwandelingen en -Rondleidingen:

  • Organiseer erfgoedwandelingen die historische culturele uitingen in de stad verbinden met hedendaagse context.

 2. Historische Expo's en Workshops:

  • Creëer tijdelijke tentoonstellingen en workshops die cultureel erfgoed uit verschillende sectoren verkennen.

B. Heden en Toekomst van Cultuur:

 1. Interactieve Lezingen en Panelgesprekken:

  • Organiseer evenementen die het belang van cultureel erfgoed in de hedendaagse context belichten en zijn rol in de toekomst bespreken.

 2. Erfgoed en Kunstprojecten:

  • Faciliteer samenwerkingen tussen hedendaagse kunstenaars en historisch erfgoed om nieuwe betekenis te creëren.

C. Culturele Uitwisseling en Samenwerking:

 1. Interdisciplinaire Samenwerking:

  • Bevorder de samenwerking tussen sectoren zoals literatuur, kunst, wetenschap en meer, om de rijkdom van cultureel erfgoed te tonen.

 2. Educatieve Programma's:

  • Ontwikkel educatieve programma's voor scholen en het bredere publiek om bewustzijn over cultureel erfgoed te vergroten.

5. Project Tijdslijn:

Opmerking: De tijdslijn is voorlopig en kan tijdens de planningsfase worden aangepast.

 • Maand 1-3:

  • Aftrapbijeenkomst ter erkenning van VC-KWL's 100-jarig bestaan en overeenstemming over activiteiten.

  • Initiële planning van erfgoedwandelingen, expo's en lezingen.

 • Maand 4-6:

  • Organisatie van erfgoedwandelingen die culturele uitingen uit het verleden verbinden met het heden.

  • Opzetten van historische expo's en workshops die sectoren overspannen.

 • Maand 7-9:

  • Organisatie van interactieve lezingen en panelgesprekken die het belang van cultureel erfgoed in het heden belichten.

  • Faciliteren van kunstprojecten die historisch erfgoed opnieuw interpreteren.

 • Maand 10-12:

  • Bevorderen van interdisciplinaire samenwerkingen die cultureel erfgoed tonen in verschillende sectoren.

  • Uitvoering van educatieve programma's om bewustzijn over cultureel erfgoed te verhogen.

6. Begroting: Opmerking: Het budget is een schatting en moet worden verfijnd tijdens de planningsfase.

 • Organisatie van erfgoedwandelingen en expo's: X bedrag

 • Marketing en promotie van interactieve evenementen en kunstprojecten: X bedrag

 • Ontwikkeling van educatieve programma's: X bedrag

7. Evaluatie en Impact:

 • Reguliere vergaderingen om de voortgang te beoordelen, uitdagingen aan te pakken en het plan indien nodig aan te passen.

 • Bijhouden van deelnemersaantallen en feedback om de impact van het project te meten.

 • Beoordelen van de mate waarin cultureel erfgoed wordt geïntegreerd in de hedendaagse context.

 

8. Conclusie:

Dit unieke project, dat de VC-KWL's eeuw van cultureel erfgoedwerk erkent, bundelt krachten met

andere Taalunie-leden in Brussel om Nederlandstaligen in België te vertegenwoordigen binnen de Taalunie. Door historische culturele uitingen te verbinden met het heden en de toekomst, benadrukt dit project de betekenis van de Nederlandse taal en cultuur en zijn transsectorale relevantie.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page