top of page
17-1024x1019.png

Reach Out naar Studenten: Zustersteden in de Benelux.

Projectplan: Uitwisselingsprogramma ter bevordering van de Nederlandse taal en culturele uitwisseling in Brussel

Doelstelling: Het doel van dit project is het initiëren van een uitwisselingsprogramma tussen de steden van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (VC-KWL) en andere relevante steden in België, Frankrijk en Duitsland. Het hoofddoel van het programma is het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal in Brussel, het bevorderen van culturele uitwisseling en het faciliteren van bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten in Brussel in de Nederlandse taal. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners zoals de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van de stad Brussel.

De potentiele steden zijn

België:

 1. Universiteit Gent - Gent

 2. Katholieke Universiteit Leuven - Leuven

 3. Universiteit Antwerpen - Antwerpen

 4. Université Catholique de Louvain (UCLouvain) - Louvain-la-Neuve

 5. Université Libre de Bruxelles (ULB) - Brussel

 6. Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Brussel

Nederland:

Universiteiten:

 1. Rijksuniversiteit Groningen - Groningen

 2. Universiteit Twente - Enschede

 3. Radboud Universiteit Nijmegen - Nijmegen

 4. Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven

 5. Tilburg University - Tilburg

 6. Universiteit Maastricht - Maastricht

Hogescholen:

 1. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Arnhem/Nijmegen

 2. Fontys Hogescholen - verscheidene locaties

 3. Hogeschool Windesheim - Zwolle

 4. HAN University of Applied Sciences - Nijmegen/Arnhem

 5. Zuyd Hogeschool - Heerlen/Maastricht

 6. Avans Hogeschool - Breda/Den Bosch

Dit is slechts een selectie van universiteiten en hogescholen buiten Noord-Holland en Zuid-Holland in Nederland. Er zijn nog meer instellingen verspreid over het hele land.

voeg daaraan toe die universiteiten en hogescholen waar in Belgie en frankrik en Noord rijn westfalen ook nederlands gegeven wordt

Hier zijn enkele universiteiten en hogescholen in België, Frankrijk en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen waar ook Nederlands wordt onderwezen:

België:

 1. Universiteit Gent - Gent

 2. Katholieke Universiteit Leuven - Leuven

 3. Universiteit Antwerpen - Antwerpen

 4. Université Catholique de Louvain (UCLouvain) - Louvain-la-Neuve

 5. Université Libre de Bruxelles (ULB) - Brussel

 6. Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Brussel

Frankrijk:

 1. Université de Lille - Lille

 2. Université de Strasbourg - Straatsburg

 3. Université Catholique de Lille - Lille

 4. Université Sorbonne Nouvelle - Parijs

 5. Université Paris-Sud (Universiteit van Parijs-Sud) - Parijs

Duitsland (Noordrijn-Westfalen):

 1. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aken) - Aken

 2. Universität zu Köln - Keulen

 3. Westfälische Wilhelms-Universität Münster - Münster

 4. Ruhr-Universität Bochum - Bochum

 5. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - Düsseldorf

Dit is een selectie van instellingen in België, Frankrijk en Noordrijn-Westfalen waar Nederlands wordt onderwezen naast andere talen. Houd er rekening mee dat het aanbod van Nederlandstalige programma's op deze instellingen kan variëren.

bovenstaande lijst met steden als project plan uitwerken om uitwisselingen door de VC-KWL te initieren als zustersteden. Dit om uitwisselingen naar Brussel te organiseren om de kennis van het nederlands in Brusssel te verhogen. Tegelijk om de EU instituten te bezoeken en andere instituten in Brussel in de nederlandse taal. Deze samenwerking met Taal Unie, Benelux Unie/ Forum Benelux, Cultuurraad Brussel stad organiseren. Graag een projectplan

ChatGPT

Projectplan: Uitwisselingsprogramma ter bevordering van de Nederlandse taal en culturele uitwisseling in Brussel

Doelstelling: Het doel van dit project is het initiëren van een uitwisselingsprogramma tussen de steden uit de VC-KWL (Vlaams-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Waals-Brabant) en andere relevante steden in België, Frankrijk en Duitsland. Het hoofddoel van het programma is het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal in Brussel, het bevorderen van culturele uitwisseling en het faciliteren van bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten in Brussel in de Nederlandse taal. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners zoals de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van de stad Brussel.

Fases en Activiteiten:

Fase 1: Voorbereiding en Partnerschap

 1. Identificeer en benader potentiële partners, zoals universiteiten, hogescholen, overheidsinstanties en culturele organisaties in de deelnemende steden.

 2. Neem contact op met de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van Brussel stad om hun betrokkenheid en steun te bevestigen.

 3. Stel een projectteam samen met vertegenwoordigers uit de deelnemende steden en relevante partners.

Fase 2: Programma-ontwikkeling

 1. Ontwikkel een gedetailleerd programma voor de uitwisselingen, inclusief taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten.

 2. Identificeer docenten en begeleiders die deelnemers tijdens de uitwisselingen zullen begeleiden.

 3. Werk samen met universiteiten en hogescholen om academische credits toe te kennen aan deelnemende studenten.

Fase 3: Promotie en Selectie

 1. Promoot het uitwisselingsprogramma onder studenten, docenten en andere geïnteresseerden in de deelnemende steden.

 2. Stel selectiecriteria op en organiseer een selectieproces voor deelnemers.

 3. Communiceer de geselecteerde deelnemers en verstrek gedetailleerde informatie over het programma en de reis.

Fase 4: Uitvoering van de Uitwisselingen

 1. Organiseer de uitwisselingen volgens het ontwikkelde programma, waarbij aandacht wordt besteed aan taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en instituten.

 2. Zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding voor de deelnemers tijdens hun verblijf in Brussel.

 3. Houd regelmatig evaluatiesessies om feedback van deelnemers te verzamelen en het programma indien nodig aan te passen.

Fase 5: Evaluatie en Voortgangsrapportage

 1. Evalueer het programma na afloop van elke uitwisselingsperiode en verzamel feedback van deelnemers en begeleiders.

 2. Stel een voortgangsrapport op met de behaalde resultaten, lessen geleerd en aanbevelingen voor toekomstige edities van het programma.

 3. Deel het voortgangsrapport met partners en belanghebbenden en bespreek mogelijke verbeteringen.

Budget: Het budget zal variëren afhankelijk van de omvang en duur van het programma. Het zal uitgaven omvatten zoals transport, accommodatie, taalcursussen, culturele activiteiten, bezoeken aan instituten en administratieve kosten. Partnerschappen met universiteiten, subsidieprogramma's en sponsorships kunnen worden verkend om financiering te verkrijgen.

Dit projectplan is bedoeld als een basisrichtlijn. Het is belangrijk om alle aspecten van het programma zorgvuldig uit te werken en rekening te houden met logistieke, administratieve en financiële details. Samenwerking met relevante partners en stakeholders zal cruciaal zijn voor het succes van het uitwisselingsprogramma.

noem de lijst met steden op die boven reeds stonden, en betrek erbij dat het erasmus programma vna de EU unie de reiskosten en verblijf zou kunnen dekken

ChatGPT

Projectplan: Uitwisselingsprogramma ter bevordering van de Nederlandse taal en culturele uitwisseling in Brussel

Doelstelling: Het doel van dit project is het initiëren van een uitwisselingsprogramma tussen de steden uit de VC-KWL (Vlaams-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Waals-Brabant) en andere relevante steden in België, Frankrijk en Duitsland. Het hoofddoel van het programma is het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal in Brussel, het bevorderen van culturele uitwisseling en het faciliteren van bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten in Brussel in de Nederlandse taal. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners zoals de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van de stad Brussel.

Fases en Activiteiten:

Fase 1: Voorbereiding en Partnerschap

 1. Identificeer en benader potentiële partners, zoals universiteiten, hogescholen, overheidsinstanties en culturele organisaties in de deelnemende steden.

 2. Neem contact op met de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van Brussel stad om hun betrokkenheid en steun te bevestigen.

 3. Stel een projectteam samen met vertegenwoordigers uit de deelnemende steden en relevante partners.

Fase 2: Programma-ontwikkeling

 1. Ontwikkel een gedetailleerd programma voor de uitwisselingen, inclusief taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten.

 2. Identificeer docenten en begeleiders die deelnemers tijdens de uitwisselingen zullen begeleiden.

 3. Werk samen met universiteiten en hogescholen om academische credits toe te kennen aan deelnemende studenten.

Fase 3: Promotie en Selectie

 1. Promoot het uitwisselingsprogramma onder studenten, docenten en andere geïnteresseerden in de deelnemende steden.

 2. Stel selectiecriteria op en organiseer een selectieproces voor deelnemers.

 3. Communiceer de geselecteerde deelnemers en verstrek gedetailleerde informatie over het programma en de reis.

Fase 4: Uitvoering van de Uitwisselingen

 1. Organiseer de uitwisselingen volgens het ontwikkelde programma, waarbij aandacht wordt besteed aan taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en instituten.

 2. Zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding voor de deelnemers tijdens hun verblijf in Brussel.

 3. Houd regelmatig evaluatiesessies om feedback van deelnemers te verzamelen en het programma indien nodig aan te passen.

Fase 5: Evaluatie en Voortgangsrapportage

 1. Evalueer het programma na afloop van elke uitwisselingsperiode en verzamel feedback van deelnemers en begeleiders.

 2. Stel een voortgangsrapport op met de behaalde resultaten, lessen geleerd en aanbevelingen voor toekomstige edities van het programma.

 3. Deel het voortgangsrapport met partners en belanghebbenden en bespreek mogelijke verbeteringen.

Budget: Het budget zal variëren afhankelijk van de omvang en duur van het programma. Het zal uitgaven omvatten zoals transport, accommodatie, taalcursussen, culturele activiteiten, bezoeken aan instituten en administratieve kosten. Partnerschappen met universiteiten, subsidieprogramma's en sponsorships kunnen worden verkend om financiering te verkrijgen. De reiskosten en verblijfskosten van de deelnemers kunnen mogelijk worden gedekt door het Erasmus-programma van de Europese Unie.

Dit projectplan is bedoeld als een basisrichtlijn. Het is belangrijk om alle aspecten van het programma zorgvuldig uit te werken en rekening te houden met logistieke, administratieve en financiële details. Samenwerking met relevante partners en stakeholders zal cruciaal zijn voor het succes van het uitwisselingsprogramma.

VC-KWL = Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren

ChatGPT

Projectplan: Uitwisselingsprogramma ter bevordering van de Nederlandse taal en culturele uitwisseling in Brussel

Doelstelling: Het doel van dit project is het initiëren van een uitwisselingsprogramma tussen de steden van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (VC-KWL) en andere relevante steden in België, Frankrijk en Duitsland. Het hoofddoel van het programma is het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal in Brussel, het bevorderen van culturele uitwisseling en het faciliteren van bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten in Brussel in de Nederlandse taal. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met partners zoals de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van de stad Brussel.

Fases en Activiteiten:

Fase 1: Voorbereiding en Partnerschap

 1. Identificeer en benader potentiële partners, zoals universiteiten, hogescholen, overheidsinstanties en culturele organisaties in de deelnemende steden van VC-KWL.

 2. Neem contact op met de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van Brussel stad om hun betrokkenheid en steun te bevestigen.

 3. Stel een projectteam samen met vertegenwoordigers uit de VC-KWL-steden en relevante partners.

Fase 2: Programma-ontwikkeling

 1. Ontwikkel een gedetailleerd programma voor de uitwisselingen, inclusief taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten.

 2. Identificeer docenten en begeleiders die deelnemers tijdens de uitwisselingen zullen begeleiden.

 3. Werk samen met universiteiten en hogescholen om academische credits toe te kennen aan deelnemende studenten.

Fase 3: Promotie en Selectie

 1. Promoot het uitwisselingsprogramma onder leden van de VC-KWL-steden, studenten, docenten en andere geïnteresseerden.

 2. Stel selectiecriteria op en organiseer een selectieproces voor deelnemers.

 3. Communiceer de geselecteerde deelnemers en verstrek gedetailleerde informatie over het programma en de reis.

Fase 4: Uitvoering van de Uitwisselingen

 1. Organiseer de uitwisselingen volgens het ontwikkelde programma, waarbij aandacht wordt besteed aan taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en instituten.

 2. Zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding voor de deelnemers tijdens hun verblijf in Brussel.

 3. Houd regelmatig evaluatiesessies om feedback van deelnemers te verzamelen en het programma indien nodig aan te passen.

Fase 5: Evaluatie en Voortgangsrapportage

 1. Evalueer het programma na afloop van elke uitwisselingsperiode en verzamel feedback van deelnemers en begeleiders.

 2. Stel een voortgangsrapport op met de behaalde resultaten, lessen geleerd en aanbevelingen voor toekomstige edities van het programma.

 3. Deel het voortgangsrapport met partners en belanghebbenden en bespreek mogelijke verbeteringen.

Budget: Het budget zal variëren afhankelijk van de omvang en duur van het programma. Het zal uitgaven omvatten zoals transport, accommodatie, taalcursussen, culturele activiteiten, bezoeken aan instituten en administratieve kosten. Partnerschappen met universiteiten, subsidieprogramma's en sponsorships kunnen worden verkend om financiering te verkrijgen. De reiskosten en verblijfskosten van de deelnemers kunnen mogelijk worden gedekt door het Erasmus-programma van de Europese Unie.

Dit projectplan is bedoeld als een basisrichtlijn. Het is belangrijk om alle aspecten van het programma zorgvuldig uit te werken en rekening te houden met logistieke, administratieve en financiële details. Samenwerking met relevante partners en stakeholders zal cruciaal zijn voor het succes van het uitwisselingsprogramma.

Regenerate

Frankrijk:

 1. Université de Lille - Lille

 2. Université de Strasbourg - Straatsburg

 3. Université Catholique de Lille - Lille

 4. Université Sorbonne Nouvelle - Parijs

 5. Université Paris-Sud (Universiteit van Parijs-Sud) - Parijs

Duitsland (Noordrijn-Westfalen):

 1. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aken) - Aken

 2. Universität zu Köln - Keulen

 3. Westfälische Wilhelms-Universität Münster - Münster

 4. Ruhr-Universität Bochum - Bochum

 5. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - Düsseldorf

Fases en Activiteiten:

Fase 1: Voorbereiding en Partnerschap

 1. Identificeer en benader potentiële partners, zoals universiteiten, hogescholen, overheidsinstanties en culturele organisaties in de deelnemende steden van VC-KWL.

 2. Neem contact op met de Taalunie, Benelux Unie/Forum Benelux en de Cultuurraad van Brussel stad om hun betrokkenheid en steun te bevestigen.

 3. Stel een projectteam samen met vertegenwoordigers uit de VC-KWL-steden en relevante partners.

Fase 2: Programma-ontwikkeling

 1. Ontwikkel een gedetailleerd programma voor de uitwisselingen, inclusief taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en andere instituten.

 2. Identificeer docenten en begeleiders die deelnemers tijdens de uitwisselingen zullen begeleiden.

 3. Werk samen met universiteiten en hogescholen om academische credits toe te kennen aan deelnemende studenten.

Fase 3: Promotie en Selectie

 1. Promoot het uitwisselingsprogramma onder leden van de VC-KWL-steden, studenten, docenten en andere geïnteresseerden.

 2. Stel selectiecriteria op en organiseer een selectieproces voor deelnemers.

 3. Communiceer de geselecteerde deelnemers en verstrek gedetailleerde informatie over het programma en de reis.

Fase 4: Uitvoering van de Uitwisselingen

 1. Organiseer de uitwisselingen volgens het ontwikkelde programma, waarbij aandacht wordt besteed aan taalcursussen, culturele activiteiten en bezoeken aan EU-instellingen en instituten.

 2. Zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding voor de deelnemers tijdens hun verblijf in Brussel.

 3. Houd regelmatig evaluatiesessies om feedback van deelnemers te verzamelen en het programma indien nodig aan te passen.

Fase 5: Evaluatie en Voortgangsrapportage

 1. Evalueer het programma na afloop van elke uitwisselingsperiode en verzamel feedback van deelnemers en begeleiders.

 2. Stel een voortgangsrapport op met de behaalde resultaten, lessen geleerd en aanbevelingen voor toekomstige edities van het programma.

 3. Deel het voortgangsrapport met partners en belanghebbenden en bespreek mogelijke verbeteringen.

Budget: Het budget zal variëren afhankelijk van de omvang en duur van het programma. Het zal uitgaven omvatten zoals transport, accommodatie, taalcursussen, culturele activiteiten, bezoeken aan instituten en administratieve kosten. Partnerschappen met universiteiten, subsidieprogramma's en sponsorships kunnen worden verkend om financiering te verkrijgen. De reiskosten en verblijfskosten van de deelnemers kunnen mogelijk worden gedekt door het Erasmus-programma van de Europese Unie.

Dit projectplan is bedoeld als een basisrichtlijn. Het is belangrijk om alle aspecten van het programma zorgvuldig uit te werken en rekening te houden met logistieke, administratieve en financiële details. Samenwerking met relevante partners en stakeholders zal cruciaal zijn voor het succes van het uitwisselingsprogramma.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page