top of page
IMG_4313-copy_bewerkt-1024x640.jpg

SINT-JACOBS PROCESSIE 

Projectplan: Samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en het St. Jacob Processie in Brussel/Compostella Genootschap

Missie:

Het doel van dit project is om de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en het St. Jacob Processie in Brussel/Compostella Genootschap samen te laten werken om de geschiedenis van Brussel en de betrokkenheid van Nederlandstaligen bij de St. Jacob Processie in de schijnwerpers te zetten. Deze samenwerking zal dienen als een brug tussen cultuur, kunst, wetenschap en de eeuwenoude tradities van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Visie:

Wij streven naar een verenigd initiatief dat de rijke geschiedenis van Brussel en de Compostella-route viert en Nederlandstalige gemeenschappen aanmoedigt om deel te nemen en te begrijpen hoe deze historische gebeurtenissen hebben bijgedragen aan de vorming van hun identiteit.

Strategie:

 1. Samenwerkingsovereenkomst:

  • De eerste stap is het opstellen van een officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en het St. Jacob Processie in Brussel/Compostella Genootschap. Hierin worden de doelstellingen, verantwoordelijkheden en middelen voor de samenwerking vastgelegd.

 2. Gezamenlijke evenementen:

  • Organiseer gezamenlijke evenementen die de geschiedenis en de rol van Nederlandstaligen in de St. Jacob Processie benadrukken. Dit kunnen tentoonstellingen, lezingen, optochten en culturele activiteiten zijn.

 3. Educatieve programma's:

  • Ontwikkel educatieve programma's gericht op scholen en het bredere publiek om bewustzijn te vergroten over de historische betekenis van de St. Jacob Processie en de relatie met Brussel. Dit kan onder andere lezingen, workshops en educatieve materialen omvatten.

 4. Digitale aanwezigheid:

  • Creëer een gezamenlijke online aanwezigheid, inclusief een website en actieve sociale mediakanalen, om de geschiedenis en evenementen te promoten en te documenteren.

 5. Erfgoedbehoud:

  • Werk samen aan het behoud van cultureel erfgoed gerelateerd aan de St. Jacob Processie, inclusief restauratieprojecten en archivering van historische documenten en objecten.

Doelstellingen:

 • Versterk de band tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en het St. Jacob Processie in Brussel/Compostella Genootschap.

 • Vergroot het bewustzijn en de waardering voor de geschiedenis van Brussel en de Nederlandstalige betrokkenheid bij de St. Jacob Processie.

 • Betrek Nederlandstalige gemeenschappen actief bij evenementen en educatieve programma's.

 • Documenteer en behoud historisch materiaal en erfgoed gerelateerd aan de St. Jacob Processie.

Middelen:

 • Financiële steun van beide organisaties en mogelijk externe financiering.

 • Inzet van vrijwilligers en experts op het gebied van geschiedenis, cultuur, kunst en educatie.

 • Samenwerking met scholen en lokale overheden.

 

Dit projectplan biedt een overzicht van de missie, visie, strategie, doelstellingen en middelen om de samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en het St. Jacob Processie in Brussel/Compostella Genootschap te bevorderen. Het beoogt een verenigde inspanning om de geschiedenis van Brussel en de betrokkenheid van Nederlandstaligen bij de St. Jacob Processie te eren en te vieren.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page