top of page
Orde van de Vrienden van Manneken-Pis.jpg

Orde Van De Vrienden Van Manneke Pis- VC

Projectplan: Samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Orde van de Vrienden van Manneken-Pis

Missie:

Onze missie is om de rijke geschiedenis van Brussel en de waarde van de Nederlandse taal en cultuur te bevorderen door middel van een samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Orde van de Vrienden van Manneken-Pis.

Visie:

Wij streven naar een geïntegreerde samenwerking tussen de twee organisaties om de Vlaamse en Nederlandstalige identiteit in Brussel te versterken. We willen een breed publiek bewust maken van de culturele en historische schatten van de regio en de Nederlandse taal als verbindende factor benadrukken.

Strategie:

 1. Inhoudelijke Samenwerking:

  • Organiseer gezamenlijke evenementen zoals lezingen, tentoonstellingen, en culturele uitwisselingen die de geschiedenis en cultuur van Brussel en de Nederlandse taal belichten.

  • Creëer een digitaal platform waarop informatie en educatief materiaal over Brusselse geschiedenis en de Nederlandse taal beschikbaar zijn voor het publiek.

 2. Netwerken en Samenwerking met Andere Organisaties:

  • Identificeer en betrek andere culturele en educatieve organisaties die geïnteresseerd zijn in vergelijkbare doelstellingen.

  • Werk samen met scholen om educatieve programma's te ontwikkelen die de geschiedenis van Brussel en de Nederlandse taal in het curriculum integreren.

 3. Promotie en Bewustwording:

  • Voer gezamenlijke marketingcampagnes uit om het bewustzijn van onze missie en evenementen te vergroten.

  • Gebruik sociale media, persberichten en nieuwsbrieven om ons bereik uit te breiden en belangstelling te wekken.

Doelstellingen:

 1. Korte termijn (binnen 1 jaar):

  • Organiseer minstens drie gezamenlijke evenementen.

  • Ontwikkel een gedeelde website met relevante inhoud over de geschiedenis van Brussel en de Nederlandse taal.

 2. Middellange termijn (binnen 2-3 jaar):

  • Breid het aantal leden van beide organisaties uit met minstens 15%.

  • Ontwikkel educatieve programma's en bereik minstens vijf scholen in Brussel.

 3. Lange termijn (binnen 5 jaar):

  • Word een toonaangevende bron van informatie en promotie voor de geschiedenis van Brussel en de Nederlandse taal in de regio.

  • Creëer een duurzaam partnerschap dat blijvend bijdraagt aan de culturele en educatieve ontwikkeling van Brussel.

Budget:

 • De financiering zal afkomstig zijn uit lidmaatschapsgelden, subsidies, donaties en sponsorbijdragen.

 • Een gedetailleerd budgetplan moet worden opgesteld met inbegrip van kosten voor evenementen, marketing, websiteontwikkeling en educatieve programma's.

Risicoanalyse:

 • We moeten rekening houden met mogelijke tegenstand of desinteresse van bepaalde belanghebbenden.

 • Er kunnen uitdagingen ontstaan bij het werven van voldoende financiering en middelen voor de uitvoering van de doelstellingen.

Monitoring en Evaluatie:

 • Regelmatige bijeenkomsten tussen de besturen van beide organisaties om de voortgang te bespreken.

 • Evaluatie van het aantal deelnemers aan evenementen, de groei van het ledenbestand en de impact op scholen en het bredere publiek.

 

Dit projectplan biedt een basis om de samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Orde van de Vrienden van Manneken-Pis te starten en te ontwikkelen. Het is belangrijk om flexibel te blijven en aanpassingen te maken op basis van voortschrijdend inzicht en feedback van belanghebbenden.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page