top of page
wped1c3d2e_06.png

Meyboom; Gilde van de gezellen van Sint Laurentius- VC/VBG

Projectplan: Integratie van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Vereniging Brusselse Geschiedenis in de Meyboom Gilde van de Gezellen van Sint Laurentius

Missie:

De missie van dit project is om de Nederlandstalige geschiedenis van Brussel op een inclusieve en educatieve manier te verspreiden in de hele Benelux-regio, door middel van deelname aan de Meyboomviering als loopgroep.

Visie:

Onze visie is om de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en de Vereniging Brusselse Geschiedenis te integreren in de Meyboom Gilde van de Gezellen van Sint Laurentius, en samen een levendige, educatieve en culturele bijdrage te leveren aan de viering van de Meyboom. We willen een breder publiek aanspreken en de Nederlandstalige geschiedenis van Brussel in de schijnwerpers zetten.

Strategie:

 1. Partnerschap en Integratie:

  • Vestig een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren, de Vereniging Brusselse Geschiedenis en de Meyboom Gilde van de Gezellen van Sint Laurentius.

  • Identificeer gemeenschappelijke doelstellingen en interesses om een sterke basis voor samenwerking te creëren.

 2. Educatieve Inhoud:

  • Ontwikkel educatieve en informatieve materialen over de Nederlandstalige geschiedenis van Brussel.

  • Organiseer lezingen, tentoonstellingen en workshops om het publiek bewust te maken van deze geschiedenis.

 3. Deelname aan de Meyboomviering:

  • Werk samen met de Meyboom Gilde van de Gezellen van Sint Laurentius om een loopgroep te vormen voor de jaarlijkse Meyboomviering.

  • Bereid kostuums, vlaggen en andere attributen voor om de Nederlandstalige geschiedenis van Brussel te symboliseren.

 4. Promotie en Communicatie:

  • Maak een communicatiestrategie om het project en de Meyboomviering te promoten via sociale media, websites en lokale media.

  • Verspreid informatief materiaal aan scholen, gemeenschapscentra en culturele organisaties in de Benelux.

Doelstellingen:

 1. Deelname aan de Meyboomviering als een erkende loopgroep in de komende drie jaar.

 2. Het bereiken van een breder publiek in de Benelux-regio en bewustzijn creëren over de Nederlandstalige geschiedenis van Brussel.

 3. Organisatie van minstens één educatieve activiteit per jaar, zoals een lezing of tentoonstelling.

Stappenplan:

 1. Vestig een stuurgroep om het project te leiden en verantwoordelijkheden toe te wijzen.

 2. Identificeer gezamenlijke thema's voor de Meyboomviering en ontwerp kostuums en attributen.

 3. Ontwikkel educatieve materialen en plan de eerste educatieve activiteit.

 4. Werk samen met de Meyboom Gilde om deel te nemen aan de Meyboomviering.

 5. Promoot het project en deel informatie met het publiek.

 6. Evalueer en herzie de strategie en doelstellingen jaarlijks.

 

Dit projectplan is bedoeld om de Nederlandstalige geschiedenis van Brussel op een boeiende manier te delen en een culturele bijdrage te leveren aan de Meyboomviering. Door de samenwerking tussen de betrokken organisaties en de gilde, hopen we onze missie te verwezenlijken en onze visie te versterken.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page