top of page
Kunst.jpg

Vorming nieuwe Nederlandstalige
elite te Brussel

Projectplan:

Steun voor jonge academisch geschoolden in de Benelux-regio om een nieuwe Nederlandstalige elite te vormen in Brussel

Inleiding:

Het doel van dit project is om jonge academisch geschoolden in de Benelux-regio die zich inzetten voor het vormen van een nieuwe Nederlandstalige elite in Brussel, te ondersteunen en te versterken. Het initiatief heeft als doel intellectueel, sociaal en cultureel leiderschap te stimuleren binnen deze groep, positieve verandering te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de regio. Dit projectplan beschrijft de doelstellingen, strategieën en uitvoering van het programma.

Doelstellingen:

 • Het identificeren en ondersteunen van jonge academisch gevormden die zich sterk inzetten voor de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel.

 • Het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en gedeelde waarden onder de geselecteerden.

 • Het stimuleren van intellectuele groei en kritisch denken door middel van educatieve programma's en mentorschap.

 • Het aanmoedigen van interdisciplinaire samenwerking en netwerkvorming.

 • Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid.

 • Bijdragen aan de opbouw van een sterke en inclusieve Nederlandstalige elite in Brussel.

Doelgroep

Het project richt zich op jonge universitair geschoolden (tussen 25 en 35 jaar) uit de Benelux regio die het Nederlands beheersen en werkzaam zijn in gebieden zoals academisch onderzoek, kunst, cultuur en media. De deelnemers moeten een passie tonen voor de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel en haar potentieel om een invloedrijke, inclusieve en vooruitstrevende elite te worden.

4. Activiteiten

4.1. Selectieproces

 • Het programma promoten via universiteiten, onderzoeksinstellingen en relevante netwerken.

 • Sollicitaties beoordelen en kandidaten selecteren op basis van hun academische prestaties, betrokkenheid bij de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel en potentieel voor leiderschap.

4.2. Netwerkevenementen

 • Netwerkevenementen organiseren waar deelnemers kunnen kennismaken, ideeën kunnen uitwisselen en contact kunnen leggen met gelijkgestemde peers.

4.3. Educatieve Workshops

 • Workshops aanbieden over kritisch denken, communicatie, leiderschapsvaardigheden en cultureel bewustzijn om goed afgeronde individuen te bevorderen.

4.4. Mentorprogramma

 • Deelnemers koppelen aan ervaren mentoren uit verschillende disciplines die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.

4.5. Maatschappelijke Betrokkenheid

 • Deelnemers aanmoedigen om actief deel te nemen aan de lokale gemeenschap door vrijwilligerswerk en projecten gericht op de gemeenschap.

4.6. Culturele en Artistieke Activiteiten

 • Culturele evenementen en artistieke initiatieven organiseren om het Nederlandstalige erfgoed in Brussel te vieren en te bevorderen.

4.7. Publieke Discussies

 • Openbare lezingen en debatten organiseren om discussies over relevante maatschappelijke vraagstukken te stimuleren.

5. Uitvoering

5.1. Tijdlijn

Het project loopt twee jaar en is verdeeld in vier kwartalen. Elk kwartaal richt zich op specifieke activiteiten, voortbouwend op de voortgang van het vorige.

5.2. Budget

 • Zoek financiering bij overheidsinstanties, private sponsors en academische instellingen om operationele kosten, workshopmaterialen en evenementenuitgaven te dekken.

5.3. Samenwerkingen

 • Samenwerken met universiteiten, onderzoeksinstellingen en culturele organisaties om middelen en expertise te bundelen.

5.4. Monitoring en Evaluatie

 • Regelmatig de impact van het project op persoonlijke groei, maatschappelijke betrokkenheid en leiderschapsontwikkeling van deelnemers evalueren.

 • Feedback gebruiken om eventuele aanpassingen en verbeteringen door te voeren.

6. Verwachte Resultaten

 • Een hechte netwerk van jonge academici met een gedeelde visie voor de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel.

 • Toegenomen interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling.

 • Deelnemers uitgerust met leiderschapsvaardigheden, cultureel bewustzijn en een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 • Een sterkere en inclusievere Nederlandstalige elite in Brussel, die positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio.

7. Conclusie

Door jonge universitairen in de Benelux-regio te ondersteunen en te empoweren, heeft dit project tot doel een nieuwe Nederlandstalige elite in Brussel te bevorderen. Door middel van netwerkevenementen, educatieve workshops, mentorschap en maatschappelijke betrokkenheid worden deelnemers voorbereid op het stimuleren van positieve verandering en leiderschap binnen de gemeenschap, met als doel een betere toekomst te creëren voor de Nederlandstalige bevolking in Brussel en daarbuiten.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page