top of page
Quad_Flandria.jpg

Frans Vlaanderen

Bevordering van het Nederlands, Versterking van Dialecten en Duurzame Ontwikkeling langs het Schelde-Seine Kanaal en Herstel van Spoorwegverbindingen in Samenwerking met VC-KWL en Forum Benelux

Doelstelling:

Dit uitgebreide project heeft als doel de economische ontwikkeling, taalbevordering en cultureel erfgoed te versterken langs het Schelde-Seine Kanaal, terwijl tegelijkertijd de herstelde spoorwegverbindingen tussen de regio's ten westen van Lille worden bevorderd. In nauwe samenwerking met VC-KWL en Forum Benelux wordt gestreefd naar een holistische en duurzame ontwikkelingsbenadering.

 

Fase 1: Identificatie van Kansen

  1. Economische en Logistieke Voordelen van Spoorwegen: Onderzoek de economische voordelen van het herstel van spoorwegverbindingen tussen de regio's in relatie tot het Schelde-Seine Kanaal.

  2. Versterking van Dialecten: Begrijp hoe traditionele West- en Frans-Vlaamse dialecten kunnen bijdragen aan cultureel erfgoed en sociale samenhang binnen de ontwikkelingsinspanningen.

Fase 2: Integratie van Taal, Cultuur en Economie

 3. Nederlandse Taal en Dialect Workshops: Organiseer workshops die niet alleen de Nederlandse taalvaardigheid versterken, maar ook de West- en Frans-Vlaamse dialecten als een waardevolle aanvulling op de culturele identiteit benadrukken.

 4 Economische en Logistieke Evenementen: Creëer evenementen waarbij economische kansen en logistieke mogelijkheden worden belicht, met aandacht voor de culturele diversiteit en dialecten.

Fase 3: Promotie en Participatie

  5. Promotie van Geïntegreerde Ontwikkeling: Voer bewustwordingscampagnes uit die de samenhang tussen economische groei, taalbevordering en cultureel erfgoed benadrukken, en illustreer hoe dit wordt versterkt door het herstel van spoorwegen.

  6.  Betrekking van Gemeenschappen: Werk nauw samen met lokale gemeenschappen om de betekenis van spoorwegherstel en cultureel erfgoed te verankeren in hun dagelijkse leven.

Fase 4: Samenwerking en Erfgoedbehoud

  7. Partnerschap met VC-KWL en Forum Benelux: Intensiveer de samenwerking met deze partners om de holistische benadering te versterken en bredere betrokkenheid te waarborgen.

  8. Duurzaamheid en Erfgoedbehoud: Zorg voor de duurzaamheid van het programma door de focus op erfgoedbehoud te handhaven en ervoor te zorgen dat de herstelde spoorwegverbindingen langdurige economische en culturele voordelen bieden.

 

Dit projectplan benadrukt de naadloze integratie van economische groei, taalontwikkeling en cultureel erfgoed, evenals het herstel van spoorwegverbindingen. In samenwerking met VC-KWL en Forum Benelux streeft dit plan naar een veelzijdige en veerkrachtige benadering die de regionale ontwikkeling versterkt.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page