top of page
benelux economie.png

Forum Benelux

Projectplan:

Samenwerking tussen VC-KWL en Forum Benelux voor Ontmoetingen en Stellingname in Brussel

Doelstelling: Faciliteren van samenkomsten en discussies tussen de Virtual Council for Knowledge and Well-being (VC-KWL) en het Forum Benelux om de projectpunten van de Benelux Unie als basis te nemen voor gezamenlijke stellingname, aanbevelingen en opmerkingen. De ontmoetingen zullen plaatsvinden in Brussel en andere relevante locaties, waarbij strikte vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd volgens Chatham House Rules.

Stappen en Activiteiten:

Voorbereiding:

 • Identificatie van relevante projectpunten uit het Benelux Unie-plan voor samenwerking.

 • Benoeming van vertegenwoordigers en experts van VC-KWL en het Forum Benelux voor deelname aan de ontmoetingen.

Planning en Coördinatie:

 • Opstellen van een tijdschema voor ontmoetingen en discussies, rekening houdend met beschikbaarheid van deelnemers.

 • Coördinatie van locaties, faciliteiten en logistieke aspecten voor de ontmoetingen in Brussel en andere relevante locaties.

Samenkomsten en Discussies:

 • Organisatie van ontmoetingen volgens Chatham House Rules om een open en vertrouwelijke uitwisseling van ideeën te waarborgen.

 • Presentatie van de geselecteerde projectpunten en discussie over de implicaties, uitdagingen en mogelijke benaderingen.

 • Gezamenlijke stellingname, aanbevelingen en opmerkingen op basis van expertise en inzichten van de deelnemers.

Stellingname en Aanbevelingen: Formulering van gezamenlijke stellingname, aanbevelingen en opmerkingen op elk van de volgende projectpunten van de Benelux Unie:

Digitalisering en Transport:

 • Realisatie van een 'digitale twin' van het Benelux-wegennetwerk.

 • Implementatie van de digitale vrachtbrief in samenwerking met de Europese Unie.

 • Onderzoek naar de toepassing van een dynamisch model van grensoverschrijdende hoofdcorridors binnen de Benelux-weginfrastructuur.

Digital Media en E-invoicing:

 • Verkenning van grensoverschrijdende mediavervlechting en gewenste grensoverschrijdende toegang tot media.

 • Onderzoek naar factoren die de geringe toepassing van het elektronische Peppol-formaat veroorzaken.

Optimalisatie van Mobiliteit:

 • Verbetering van openbaar vervoer door digitalisatie via het MaaS Living Laboratory-project.

 • Onderzoek naar de werking van een Mobility as a Service (MaaS) ecosysteem.

 • Bevordering van veiligheid van vitale infrastructuur op zee.

Bevorderen van Biodiversiteit en Duurzame Ontwikkeling:

 • Actualisering van bepalingen op het gebied van jacht en natuurbehoud.

 • Organisatie van conferenties over natuur- en milieueducatie, duurzame ontwikkeling en natuureducatie.

Drones, Elektrische Luchtvaart en Gezondheidszorg:

 • Voortzetting van Benelux-overleg over implementatie van Europese drone-regelgeving.

 • Onderzoek naar grensoverschrijdend gebruik van drones bij medische leveringen en passagiersvervoer.

 • Verkenning van elektrisch vliegen in de Benelux-regio en rol van regionale luchthavens.

 • Samenwerking op het gebied van digitalisering in de gezondheidssector en uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Samenwerking met Noordrijn-Westfalen (NRW):

 • Versterking van samenwerking op gebieden zoals milieu, duurzaamheid, mobiliteit en economie.

 • Onderzoek naar gezamenlijke aanpak van halfgeleider-industrie en groene mobiliteit.

 • Voortzetting van samenwerking op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing en gezondheid.

Samenwerking met de Grande Région:

 • Verdere versterking van samenwerking op horizontale thema's, waaronder veiligheid, klimaatverandering, industrie, mobiliteit en grensarbeiders.

Samenwerking met Frankrijk:

 • Verkennen van mogelijkheden om grensoverschrijdend transport met 44 ton combinaties naar Frankrijk mogelijk te maken.

 • Samenwerking op het gebied van veiligheid, crisisbeheersing en criminaliteitsbestrijding.

Documentatie van de resultaten van de discussies en de verzamelde stellingname en aanbevelingen.

Communicatie en Verspreiding:

 • Opstellen van een rapport met de gezamenlijke stellingname, aanbevelingen en opmerkingen.

 • Indien overeengekomen, delen van het rapport met relevante beleidsmakers, instanties en andere belanghebbenden.

 • Mogelijke publicatie van samenvattingen of highlights van de resultaten, terwijl vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd.

Verwachte Resultaten:

 • Gezamenlijke stellingname, aanbevelingen en opmerkingen van VC-KWL en het Forum Benelux over de projectpunten van de Benelux Unie.

 • Verbeterde samenwerking tussen VC-KWL en het Forum Benelux op het gebied van regionale samenwerking, duurzaamheid, mobiliteit, gezondheidszorg en andere relevante kwesties.

 • Vergroting van het bewustzijn en de betrokkenheid van middenveldorganisaties bij regionale vraagstukken en beleidsvorming.

Conclusie:

Dit projectplan heeft tot doel een platform te bieden voor constructieve discussies en gezamenlijke stellingname tussen VC-KWL en het Forum Benelux op basis van de projectpunten van de Benelux Unie. Door middel van vertrouwelijke ontmoetingen en open uitwisseling van inzichten, streven we naar het versterken van de impact van regionale samenwerking en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de Benelux-regio.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page