top of page
Station_Liedekerke_Gebouw (1)_edited.jpg

Documentatiecentrum voor het Vlaamse Kunstpatrimonium (DVK)

Businessplan voor het Documentatiecentrum voor het Vlaamse Kunstpatrimonium VZW BE 0469.423.877 Onder auspiciën van de  Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren(VC) VZW en de Vlaamse Overheid

 

Samenvatting:

Het Documentatiecentrum voor het Vlaamse Kunstpatrimonium (DVK) is een innovatief cultureel initiatief dat tot stand komt door een strategische samenwerking tussen het DVK, de Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschappen en Letteren, en de Plaatselijke Overheid. Ons doel is om het Liedekerke NMBS-station gedeeltelijk om te vormen tot een bruisende culturele hub waar kunst, geschiedenis en educatie samenkomen. In samenwerking met de plaatselijke overheid streven we ernaar om zowel kunstliefhebbers als onderzoekers aan te trekken, en tegelijkertijd lokale bezoekers te betrekken en de culturele en economische groei van de regio te stimuleren.

 

Doelstellingen:

 1. Inrichting van het VKD als een prominente culturele hub, toegankelijk voor zowel lokale gemeenschappen als internationale bezoekers.

 2. Behoud, digitalisering en toegankelijkheid van waardevolle kunsthistorische documentatie voor onderzoek, onderwijs en culturele verspreiding.

 3. Organisatie van boeiende nationale en internationale tentoonstellingen, evenementen en educatieve programma's om een breed publiek te bereiken.

 4. Stimulering van cultureel toerisme en bevordering van de lokale economie door het aantrekken van bezoekers naar de regio.

 

Producten en Diensten:

 1. Creatie van een modern cultureel centrum met expositieruimten, educatieve faciliteiten en toegankelijke digitale collecties.

 2. Online toegang tot de digitale collecties via een gebruiksvriendelijke website, inclusief workshops en lezingen voor scholen en gemeenschappen.

 3. Organisatie van diverse tentoonstellingen en evenementen om lokale kunstenaars en cultureel erfgoed te presenteren.

 4. Samenwerking met lokale bedrijven in de horeca en accommodaties om cultureel toerisme te stimuleren.

 

Marktanalyse:

Het VKD speelt in op de toenemende interesse in cultuur en erfgoed, en voldoet aan de groeiende vraag naar toegankelijke kunstgeschiedenis en educatieve programma's. De samenwerking met de plaatselijke overheid en het potentieel voor cultureel toerisme positioneert het VKD als een aantrekkelijke bestemming voor zowel lokale inwoners als bezoekers van buitenaf.

 

Marketing en Verkoop:

 1. Bevordering van betrokkenheid van de lokale gemeenschap door nauwe samenwerking met de plaatselijke overheid en gemeenschapsorganisaties.

 2. Actieve promotie van het VKD via Vlaams Toerisme, NMBS en diverse online en offline marketingkanalen gericht op zowel lokale als internationale bezoekers.

 3. Verkoop van lidmaatschappen en toegangskaarten voor frequente bezoekers en educatieve instellingen.

 4. Samenwerking met reisbureaus en toeristische organisaties om cultureel toerisme te bevorderen.

 

Financiën:

 1. Inkomsten genereren via de verkoop van toegangskaarten, lidmaatschappen, workshops en educatieve programma's.

 2. Drager van het project is de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (contracten, management). 

 3. Financiële steun krijgen van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren, de plaatselijke overheid en mogelijke subsidies.

 4. Sponsoring en partnerschappen met NMBS, Vlaams Toerisme, lokale bedrijven en culturele organisaties voor evenementen en tentoonstellingen.

 

Team:

 1. Jan DE MAERE - Oprichter en kunsthistorisch expert. Inhoudelijk.

 2. John Wubbe - Projectleider (eerste fase). Zakelijk.

 3. Medewerkers voor administratie, digitalisering, educatie en evenementenorganisatie(vzw VC & VKD).

 4. Samenwerking met plaatselijke kunstenaars, curatoren en experts.

 

Conclusie:

Het Vlaams Kunstpatrimonium Documentatiecentrum (VKD) in samenwerking met de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en ondersteund door de plaatselijke overheid, is een vooruitstrevend cultureel project dat kunst, geschiedenis en gemeenschap samenbrengt. Door een NMBS-station gedeeltelijk om te vormen tot een culturele hub, zal het VKD niet alleen kunst en educatie bevorderen, maar ook de lokale economie stimuleren en cultureel toerisme aantrekken. Dit partnerschap benadrukt de kracht van samenwerking en het potentieel om een duurzame culturele impact te creëren.

 

 

Januarie/Juni 2023

Projectplan/orieenteering

Het opstellen van een gedetailleerd projectplan om het Documentatie Centrum voor het Vlaams Kunst Patrimonium van Prof. Jan De Maere te exploiteren en winstgevend te maken vereist een diepgaande analyse en strategische aanpak. Hieronder volgt een uitgebreide uiteenzetting van de belangrijkste stappen en overwegingen:

 1. Doelstellingen: Definieer duidelijke doelstellingen voor het project. Deze doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden zijn. Bijvoorbeeld:

 • Verzamelen, bewaren en digitaliseren van kunstgerelateerde documentatie.

 • Aantrekken van onderzoekers, studenten en kunstliefhebbers om gebruik te maken van de faciliteiten.

 • Het creëren van een winstgevende inkomstenstroom.

 1. Marktanalyse: Voer een grondige marktanalyse uit om de concurrentie en potentiële doelgroepen te identificeren. Onderzoek andere kunstgerelateerde centra, musea, onderzoeksinstellingen en digitale archieven. Ontdek welke unieke eigenschappen het Documentatie Centrum onderscheiden van andere instellingen.

 2. Doelgroep: Bepaal de doelgroep(en) die het centrum wil bereiken. Dit kunnen onderzoekers, studenten, kunstenaars, musea, galerieën en het bredere publiek zijn. Segmenteer de doelgroepen en ontwikkel aangepaste marketingstrategieën voor elk segment.

 3. Diensten en faciliteiten: Beschrijf gedetailleerd welke diensten en faciliteiten het centrum zal aanbieden. Dit kan onder andere bestaan uit toegang tot de documentatie, onderzoeksassistentie, workshops, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en eventuele digitale abonnementen.

 4. Digitalisering: Gezien de moderne tijd en de digitale behoeften, moet het centrum zich richten op het digitaliseren van de documentatie. Hierdoor wordt de toegankelijkheid vergroot en kunnen mensen van over de hele wereld toegang krijgen tot waardevolle informatie.

 5. Samenwerkingen: Zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met andere kunstinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Het opbouwen van waardevolle partnerschappen kan zorgen voor een breder bereik en expertise.

 6. Inkomstenstromen: Identificeer verschillende inkomstenstromen om het centrum winstgevend te maken. Dit kan onder meer bestaan uit:

  • Lidmaatschapsbijdragen voor onderzoekers en studenten.

  • Entreegelden voor het publiek.

  • Donaties van particulieren en organisaties.

  • Verkoop van publicaties en merchandise.

  • Sponsoring en subsidies.

 7. Financieel plan: Stel een gedetailleerd financieel plan op, inclusief kostenramingen en verwachte inkomsten. Wees realistisch in de prognoses en houd rekening met verschillende scenario's.

 8. Marketing- en promotiestrategie: Ontwikkel een effectieve marketing- en promotiestrategie om het Documentatie Centrum onder de aandacht te brengen. Gebruik online en offline kanalen om het bereik te vergroten en de doelgroep te bereiken.

 9. Infrastructuur en personeel: Zorg voor een geschikte locatie voor het Documentatie Centrum met voldoende ruimte voor de documentatie, onderzoeksfaciliteiten en tentoonstellingen. Zorg ook voor goed opgeleid personeel dat onderzoekers en bezoekers kan ondersteunen.

 10. Duurzaamheid en ethiek: Overweeg duurzaamheid en ethische overwegingen bij de exploitatie van het centrum. Dit omvat zorgvuldige archivering van documentatie, bescherming van auteursrechten en ethische benaderingen bij onderzoek.

 11. Monitoring en evaluatie: Stel meetbare doelen vast en implementeer een systeem om de voortgang van het project te monitoren en te evalueren. Gebruik deze feedback om indien nodig bij te sturen.

Het succes van het project hangt af van een grondige voorbereiding, een duidelijke visie en een doordachte uitvoering. Het is belangrijk om samen te werken met experts op verschillende gebieden, waaronder kunstgeschiedenis, archivering, marketing en financiën, om het Documentatie Centrum voor het Vlaams Kunst Patrimonium tot een bloeiende en winstgevende instelling te maken.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page