top of page
BRU logo brussels tad_edited.jpg

Cultuurraad

Projectplan: Versterking van Samenwerking binnen de Cultuurraad van de Stad Brussel

 

Inleiding:

De Cultuurraad van de Stad Brussel speelt een cruciale rol in het bevorderen en ondersteunen van culturele initiatieven en ontwikkelingen binnen de stad. Als lid van de VC-KWL (Vereniging van Culturele en Kunstorganisaties in de Stad Brussel) streven we ernaar om de samenwerking tussen verschillende culturele en kunstorganisaties te versterken. Dit projectplan beoogt het versterken van de banden tussen VC-KWL en andere organisaties binnen de Cultuurraad, met als uiteindelijk doel de culturele sector in Brussel te verrijken en te laten floreren.

 

Doelen:

 1. Verbetering van Communicatie: Versterken van communicatielijnen tussen VC-KWL en andere organisaties binnen de Cultuurraad om informatie en ideeën effectiever te delen.

 2. Samenwerkingsverbanden Stimuleren: Het faciliteren van samenwerkingsverbanden en gezamenlijke projecten tussen VC-KWL en andere organisaties om synergieën te benutten.

 3. Kennisdeling en Best Practices: Het delen van best practices, ervaringen en kennis tussen organisaties om gezamenlijk te leren en te groeien.

 4. Verhoogde Zichtbaarheid: Het vergroten van de zichtbaarheid van culturele evenementen en activiteiten door middel van gecoördineerde marketing- en promotie-inspanningen.

Stappenplan:

 1. Inventarisatie van Organisaties: Identificeer alle culturele en kunstorganisaties binnen de Cultuurraad van de Stad Brussel. Maak een overzicht van hun missies, doelen en lopende projecten.

 2. Opzetten van Werkgroepen: Creëer thematische werkgroepen waarin vertegenwoordigers van verschillende organisaties met gemeenschappelijke interessegebieden kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld: theater, muziek, beeldende kunst, literatuur, enz.

 3. Regelmatige Bijeenkomsten: Organiseer regelmatige bijeenkomsten van de werkgroepen waarin ideeën, projecten en uitdagingen worden besproken. Moedig open uitwisseling van informatie aan.

 4. Gezamenlijke Projecten: Identificeer mogelijkheden voor gezamenlijke projecten, zoals interdisciplinaire evenementen, workshops, tentoonstellingen en performances.

 5. Kennisdelingssessies: Organiseer kennisdelingssessies waarin organisaties hun succesverhalen, obstakels en geleerde lessen kunnen delen, om zo van elkaar te leren.

 6. Gecoördineerde Marketing: Ontwikkel een gecoördineerd marketing- en promotieplan om de zichtbaarheid van culturele evenementen en activiteiten te vergroten. Gebruik digitale platforms en sociale media.

 7. Evaluatie en Feedback: Voer regelmatige evaluaties uit om de voortgang van de samenwerking te meten en verzamel feedback van alle betrokken partijen.

 8. Toekomstige Strategie: Op basis van de evaluatieresultaten en feedback, ontwikkel een langetermijnstrategie om de samenwerking en de impact op de culturele sector in Brussel verder te vergroten.

 

Resultaten:

Dit projectplan heeft tot doel de samenwerking binnen de Cultuurraad van de Stad Brussel te versterken en zo bij te dragen aan de bloei van de culturele sector. Door het delen van kennis, het opzetten van gezamenlijke projecten en het verbeteren van de zichtbaarheid van culturele evenementen, zal dit initiatief de culturele diversiteit en creativiteit in de stad bevorderen. Het zal tevens de VC-KWL en andere organisaties helpen om effectiever en efficiënter te werken, wat op zijn beurt zal resulteren in een positieve impact op de bredere culturele gemeenschap in Brussel.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page