top of page
hallepoort.jpg

Hallenpoort, Behoud en Bevordering van de Brusselse Geschiedenis Collectie

Een projectplan om de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren samen met de Vereniging Brusselse Geschiedenis en andere stakeholders te helpen bij het behoud van het museum en het bevorderen van de geschiedenis van Brussel, re-enactment, ommegang, lezingen over geschiedenis en exposities, kan als volgt worden opgesteld: Behoud en Bevordering van de Brusselse Geschiedenis

Missie:

Het behouden en bevorderen van de rijke geschiedenis van Brussel en het stimuleren van het begrip van deze geschiedenis door middel van re-enactment, ommegang, lezingen en exposities. Dit project heeft tot doel de culturele en historische waarde van Brussel te behouden en te delen met het brede publiek.

Visie:

Een bloeiend museum en cultureel centrum dat Brusselse geschiedenis tot leven brengt, waar bezoekers kunnen leren, ervaren en genieten van de rijke erfgoed van de stad. Dit museum zal fungeren als een dynamische ruimte voor educatie en cultuur, waarin de unieke geschiedenis van Brussel centraal staat.

Strategie:

 1. Samenwerking en Partnerschappen:

  • Samenwerken met de Vereniging Brusselse Geschiedenis, andere culturele instellingen en lokale overheden om steun en middelen te bundelen.

  • Betrekken van historische experts, kunstenaars en gemeenschappen om bij te dragen aan re-enactment, lezingen en exposities.

 2. Financiering en Fondsenwerving:

  • Identificeren van financieringsmogelijkheden, waaronder subsidies, sponsorships en donaties.

  • Opzetten van een fondsenwervingscampagne om de benodigde middelen te verwerven voor het behoud en de uitbreiding van het museum.

 3. Behoud en Restauratie:

  • Uitvoeren van een grondige evaluatie van de huidige staat van het museum en de historische artefacten.

  • Ontwikkelen van een restauratieplan om ervoor te zorgen dat de collectie behouden blijft voor toekomstige generaties.

 4. Educatie en Publieksbereik:

  • Organiseren van lezingen, workshops en educatieve programma's om het begrip van de Brusselse geschiedenis te vergroten.

  • Creëren van boeiende exposities en re-enactment-evenementen om bezoekers een interactieve ervaring te bieden.

 5. Promotie en Marketing:

  • Ontwikkelen van een marketingstrategie om het museum en de activiteiten onder de aandacht te brengen van het publiek.

  • Gebruikmaken van online en offline kanalen om bekendheid te genereren en bezoekers aan te trekken.

 6. Bestuur en Beheer:

  • Opzetten van een effectief bestuur om de dagelijkse activiteiten van het museum te beheren.

  • Het werven en trainen van personeel en vrijwilligers voor de verschillende taken binnen het project.

Doelstellingen:

 1. Het museum behouden en restaureren om de Brusselse geschiedenis te conserveren.

 2. Jaarlijks minimaal [aantal] bezoekers aantrekken.

 3. [Aantal] educatieve lezingen en workshops per jaar organiseren.

 4. Minimaal [bedrag] aan financiële steun verwerven via fondsenwerving.

 5. Een netwerk van samenwerkingspartners opzetten en onderhouden.

Tijdlijn:

Dit project zal worden uitgevoerd over een periode van [aantal] jaar, met verschillende fasen en mijlpalen om de voortgang te meten.

Budget:

Een gedetailleerd budget zal worden opgesteld om alle kosten in kaart te brengen, inclusief financieringsbronnen en fondsenwervingsdoelen.

 

Dit projectplan dient als leidraad voor het behoud en de bevordering van de Brusselse geschiedenis, en het zal voortdurend worden geëvalueerd en bijgewerkt om de doelstellingen te bereiken en de missie en visie te verwezenlijken. Samenwerking, inzet van gemeenschappen en de steun van belanghebbenden zijn van cruciaal belang om dit project succesvol te maken.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page