top of page
het zwanenverbond.png

BRUSSEL, HART VAN BRABANT, HET ZWANEN PACT

Projectplan: "Brussel, Het Hart van Brabant - Verbinding door Erfgoed"

Projectnaam: Brussel, Het Hart van Brabant, Zwanenverbond

Doelstelling:

Het project "Brussel, Het Hart van Brabant" heeft als doel de historische en culturele verbindingen tussen verschillende delen van de Brabantse regio te versterken. Door middel van samenwerking met de Zwanenbroeders/Pacte de Cygnes, de Vereniging Brusselse Geschiedenis (VBG) en andere betrokken partijen streven we ernaar zustersteden in geheel Brabant te vinden, waardoor de Raad van Brabant opnieuw zitting kan nemen in Brussel. Dit zal leiden tot een betere sociaal-culturele en economische samenhang in het oude hertogdom Brabant.

Doelen:

 1. Het identificeren van zustersteden in Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen (Midden-Brabant), om de historische banden tussen deze regio's te herstellen.

 2. Het bevorderen van culturele uitwisseling en samenwerking tussen de steden en regio's, met de focus op het delen van folklore, immaterieel erfgoed en tradities.

 3. Het in kaart brengen en promoten van de rijke geschiedenis en cultuur van de Brabantse regio, inclusief bekende personen, artiesten, musici, uitvindingen, en producten.

Activiteiten:

 1. Onderzoek en Identificatie:

  • Samenwerken met de Zwanenbroeders/Pacte de Cygnes en de Vereniging Brusselse Geschiedenis om potentiële zustersteden te identificeren.

  • Verzamelen van historische informatie en verbanden tussen Brabantse steden.

 2. Samenwerking en Uitwisseling:

  • Organiseren van culturele evenementen, tentoonstellingen en workshops om kennis en tradities tussen verschillende steden te delen.

  • Faciliteren van netwerkmogelijkheden voor vertegenwoordigers en inwoners van Brabantse steden om ideeën uit te wisselen en samenwerking te stimuleren.

 3. Promotie en Bewustwording:

  • Ontwikkelen van educatief materiaal en multimedia om de geschiedenis, kunstenaars en uitvindingen van Brabant te belichten.

  • Creëren van een interactieve online platform om de rijkdom van de Brabantse cultuur te tonen en betrokkenheid te vergroten.

Resultaten:

 1. Een geïdentificeerd netwerk van zustersteden in Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen.

 2. Versterkte culturele banden en uitwisseling tussen deelnemende steden.

 3. Een grotere bewustwording van het belang van Brabantse geschiedenis en cultureel erfgoed, zowel lokaal als internationaal.

Dit projectplan beoogt de Brabantse regio te verenigen door middel van erfgoed en cultuur, en de samenwerking tussen steden te bevorderen. Het zal niet alleen bijdragen aan het behoud van historische verbindingen, maar ook een platform bieden voor de bloei van culturele uitwisseling en gemeenschappelijke groei.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page