top of page
akademisch.jpg

Academische Lezingen

Internationale Academische Lezingen op de Grote Markt: Belichting van Sociaal, Economisch en Cultureel Erfgoed van de Benelux Unie in Europa

 

Doelstelling:

Het project heeft als doel internationale, Nederlandstalige academische lezingen te organiseren op de Grote Markt. Deze lezingen zullen de sociaal, economische en culturele waarden van de Benelux Unie in Europa belichten. Door academische sprekers vanuit verschillende disciplines aan te trekken, willen we een platform creëren voor het delen van kennis en inzichten over de Benelux-regio en haar rol in Europa.

Doelgroep:

Het evenement richt zich op een breed publiek, waaronder:

 1. Studenten en academici uit verschillende disciplines.

 2. Bedrijfsleiders en professionals met interesse in de Benelux-markt.

 3. Burgers met interesse in de culturele diversiteit en geschiedenis van de Benelux-landen.

 4. Beleidsmakers en overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij internationale samenwerking binnen de Benelux-regio.

Duur:

Het project wordt verspreid over een periode van zes maanden om voldoende tijd te bieden voor planning, sprekersuitnodigingen en promotie.

Stappenplan:

 1. Conceptontwikkeling:

  • Definieer de doelstellingen en het belang van het evenement.

  • Identificeer relevante thema's voor de lezingen, zoals handel, cultuur, duurzaamheid en politiek.

 2. Partnerschappen en financiering:

  • Identificeer potentiële partners, zoals universiteiten, culturele organisaties en de Benelux Unie zelf.

  • Zoek naar financiële steun via subsidies, sponsoring en eventuele entreegelden.

 3. Sprekers selectie:

  • Nodig gerenommeerde academici en experts uit de Benelux-regio en Europa uit om te spreken.

  • Zorg voor een diverse groep sprekers om verschillende perspectieven te belichten.

 4. Logistiek en planning:

  • Kies geschikte data voor de lezingen, rekening houdend met academische kalenders en evenementen in de stad.

  • Reserveer de locatie op de Grote Markt en zorg voor de benodigde technische faciliteiten.

 5. Promotie en publiciteit:

  • Ontwikkel een marketingstrategie om het evenement te promoten, zowel lokaal als internationaal.

  • Gebruik online en offline kanalen om de lezingen onder de aandacht te brengen.

 6. Registratie en deelnemersbeheer:

  • Stel een online registratiesysteem op om deelnemers te beheren en het aantal aanwezigen te schatten.

  • Zorg voor een vlotte registratie op de dag van de lezingen.

 7. Evenementuitvoering:

  • Coördineer de logistiek op de dag van de lezingen, inclusief sprekersbegeleiding en technische ondersteuning.

  • Zorg voor de vertaling en ondertiteling voor internationale deelnemers.

 8. Evaluatie en follow-up:

  • Verzamel feedback van deelnemers, sprekers en partners om het evenement te evalueren.

  • Plan mogelijke vervolgevenementen om voort te bouwen op het succes van dit initiatief.

Budget:

 • Huur locatie op de Grote Markt.

 • Sprekers- en expertsvergoedingen.

 • Marketing- en promotiemateriaal.

 • Technische ondersteuning.

 • Eventuele cateringkosten.

 • Overige uitgaven voor logistiek en organisatie.

 

Door het organiseren van internationale, Nederlandstalige academische lezingen op de Grote Markt willen we een waardevol platform bieden voor kennisdeling en het bevorderen van begrip over de sociaal, economische en culturele waarden van de Benelux Unie in Europa. Het project zal bijdragen aan het versterken van banden tussen de Benelux-landen en andere Europese landen en zal mogelijk positieve effecten hebben op diverse sectoren binnen de regio.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page