top of page

50 jaar Vlaamse Club te Brussel 

Bij wijze van groet,
Wanneer men dit boek openslaat leest men in het hart van de Vlamingen.
Hun bekommernissen, hun strijd, hun inzichten en hun humor hebben zij vertolkt met een welsprekendheid, die een vast- beradenheid en een zelfzekerheid verraadt en die voorzeker tot het hart en de rede van de Vlamingen in de hoofdstad moet hebben gesproken.
In de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren te Brussel, die in een halve eeuw uitgegroeid is tot een waarborg voor de Vlamingen in de hoofdstad van dit land en tot een waar dialoogcentrum in de hoofdstad van Europa, hebben de eminente sprekers een aandachtig gehoor gevonden. Graag wil ik hier als Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, dan ook mijn erkentelijkheid en dank betuigen zowel aan hen, die deze teksten naar voren brachten, als aan hen op wier uitnodiging zulks is gebeurd, en die er nu ook voor gezorgd hebben dat deze verzamelbundel een blijvende en kostbare herinnering is geworden van 50 jaar intens Vlaams Cultuur leven te Brussel.

 

Jos CHABERT
Minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden.

20230722_102347.jpg
bottom of page