VC vs Goethe Institut en Académie française

Het Goethe Institut en de Académie française zijn wereldwijd gekende culturele monumenten die de kennis van respectievelijk het Duits en het Frans bevorderen.

Het Goethe Institut heeft als bijkomende opdracht om de internationale werking te bevorderen. De Académie française ziet dan weer toe op het gebruik van de woordenschat en grammatica.

Gelet op de missie en visie van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren welke rol wil zij spelen in het bevorderen van het Nederlands en wat zijn haar bijkomende ambities. Op deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze lezing.