I 03 04 03 Jacob van Maerlant

Lezing – Jacob van Maerlant


Jacob van Maerlant (Brugse Vrije, ca. 1230-1235 – ca. 1288-1300) was een Vlaams dichter uit de dertiende eeuw en een van de belangrijkste Middelnederlandse auteurs. In de overgeleverde manuscripten wordt zijn naam gespeld als Jacob van Merlant. Met zijn meer dan 230.000 verzen was hij ook een van de productiefste middeleeuwse auteurs. Zijn belangrijkste werken zijn adaptaties uit het Frans en het Latijn. Van hem komen de gevleugelde uitdrukkingen “Walsche valsche poeten” en “Ende omdat ik Vlaminc ben”.