Fellows

Fellows


Fellows van de Vlaamse Club ondersteunen met hun kennis en kunde onze werking, de commissies en of het bestuur om het aanbod nog beter en professioneler te maken

De Raad van wijze lieden, zal bestaan uit oud-bestuurders met een gegeven staat van dienst. Het bestuursorgaan zal verder uit 20 bestuurders bestaan die allen minimaal 2 jaar in een commissie een gegeven staat van dienst hebben opgebouwd. De Commissies zijn de bestuursplaatsen waar aspirant bestuursleden onder de leiding van minstens een bestuurslid een 5 jaren-plan uitwerken. De aspirant bestuurders worden door de leden gekozen.

Elisabeth Altekoster

Elisabeth Alteköster

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Oud-directeur EU-Begroting en Financiën in de Raad van de Europese Unie.

Eduard Celens

Eduard Celens

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Emeritus gewoon hoogleraar Landsverdediging, ballistisch expert met nog vele andere expertises. Als Vlaamse Club wetenschapper heeft hij de Vlaamse Club weer op koers en academisch niveau gebracht.

Frank Daelemans

Frank Daelemans

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Voormalig hoofd van een afdeling en lid van de Wetenschappelijke Raad bij de Koninklijke Bibliotheek van België

Koenraad Elst

Koenraad Elst

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Vlaams wetenschapper uit Antwerpen. In die hoedanigheid schreef hij diverse boeken over India. Elst groeide op in een rooms-katholieke familie en behaalde aan de Katholieke Universiteit Leuven zijn doctoraat. Hij studeerde wijsbegeerte, sinologie en oriëntalistiek. Hij geldt als een polyglot, hij beheerst het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Hindi en daarnaast nog enkele talen.

Marc Rabaey

Marc Rabaey

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Geboren en getogen Brusselaar. Oud hoger officier bij de Medische Dienst. PhD Toegepaste Economische Wetenschappen in het domein van complexe adaptieve systemen, system thinking en ICT.

Actief in onze Uitgeverij en voorzitter van de redactie ‘Ons Brussel’ om er het academisch niveau te bewaken. Door zijn kunde en kennis is deze Brabander de geschikte persoon om met zijn Redactie elke maand een mooi nummer uit te brengen van ‘Ons Brussel’.

Paul De Ridder

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Historicus, Brabander, Brusselaar en voorheen Vlaams-​nationalistisch Belgisch politicus uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jan De Maere

Jan De Maere

Fellow van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen & Letteren

Ph. D. Jan De Maere studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij is kunstexpert, gespecialiseerd in Oude meesters van de Nederlanden, was directeur van het Documentatiecentrum voor het Vlaams Kunstpatrimonium en adviseerde tientallen musea in binnen- en buitenland over de Vlaamse kunstwerken in hun collecties. Dankzij zijn toedoen verwierven gerenommeerde musea belangrijke kunstwerken, Hij was wetenschappelijk medewerker aan tal van tentoonstellingen o.m. Van Brueghel tot Rubens (KMSKA) en in het Kunsthistorisches Museum Wenen , Memlinc in het Groeningemuseum Brugge, Rubens Landscapes in de National Gallery Londen en Jan van Eyck in het Groeningemuseum Brugge. Na het beëindigen van de co-directie van de postdoctorale opleiding aan de VU Brussel en het gasthoogleraarschap aan de Duke University in oktober 2016, ontvouwen zich nieuwe initiatieven van postdoctorale opleidingen aan de Universiteit voor Kunst en design in Cluj-Napoca en de Transylvanian-Heritage zomeruniversiteit in Flanderhof, Thalheim / Daïa (Ro). Neuro-educatie, cultureel ondernemerschap en connaisseurschap worden aangeboden via e-learning en masterclasses. Jan De Maere schreef The Illustrated Dictionary of XVIIth century Flemish Painters, catalogi bij de tentoonstellingen La réalité magnifiée. Peinture flamande 1550-1700 (Metz) en Vlaamse meesters van de 16de tot de 18de eeuw (Gdansk) , en vele artikels in kranten en tijdschriften. Hij woont in Londen en in Thalheim (Transsylvanië). Foto ©vub.academia.edu)