top of page
cropped-cropped-cropped-bg-01.png

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

Het evenement staat open voor alle burgers om deel te nemen. Aangezien het seminar door de overheid en andere sponsoren wordt gefinancierd als transpolitiek educatief evenement, moet u verplicht zijn om aan alle onderdelen van het programma deel te nemen om u te kunnen registreren.

Inschrijven kan online of via een inschrijfformulier en is voor jou bindend. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het evenement, ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement van ons een bindende bevestiging van uw inschrijving.

Tijdens het evenement kunnen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt voor documentatiedoeleinden. Door deel te nemen gaan de deelnemers ermee akkoord dat ze mogen worden getoond op dergelijke uitzendingen, video-opnamen of foto's die ook bedoeld zijn voor publicatie op internet.

Bij minder dan 10 inschrijvingen of overmacht behouden wij ons het recht voor om het evenement te annuleren. Wij informeren u zo snel mogelijk over een storing. Eventueel gedane betalingen worden direct aan u terugbetaald.

Indien het evenement belastbaar is, is de deelnameprijs verschuldigd met de door ons verzonden bindende bevestiging of factuur. Indien u bij de inschrijving contante betaling op de evenementlocatie heeft aangegeven, is het bedrag pas aan het begin van het evenement verschuldigd. Als u zich heeft geregistreerd met een gereduceerde deelnameprijs, neem dan een geschikt bewijs mee naar het evenement of e-mail het naar Secretaris@vlaamseclub.be. Het verlaagde deelnametarief geldt voor scholieren, studenten (tot 30 jaar), stagiairs en werklozen.

Voor betaalde evenementen van meerdere dagen geldt het volgende: Je kunt je inschrijving tot 20 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos annuleren. Als u uw boeking tot 5 dagen voor aanvang van het evenement annuleert, is 50% van de conferentiekosten verschuldigd als annuleringskosten. Bij latere annulering of no-show is het gehele bedrag verschuldigd, tenzij u bij uw annulering een vervangende deelnemer aanwijst.

Voor eendaagse evenementen tegen betaling geldt de volgende regeling, tenzij in de uitnodiging een andere regeling is vermeld: U kunt uw inschrijving tot 3 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos annuleren. Bij latere annulering of no-show is het gehele bedrag verschuldigd, tenzij u bij uw annulering een vervangende deelnemer aanwijst.

Gelieve de verschuldigde congreskosten te betalen zoals vermeld op de inschrijving. Voor sommige evenementen accepteren we om organisatorische redenen alleen contante betalingen.

Verdere aanspraken zijn uitgesloten. Plaats van jurisdictie is Brussel

bottom of page