Categorieën
Geweest evenement

Prehistorie tot Franken

De prehistorie van de Lage Landen beschrijft de periode vanaf ca. 250.000 v.Chr. tot het ogenblik dat de eerste geschriften opduiken in het gebied dat algemeen als de Lage Landen wordt aangeduid.

Het gebied van deze Lage Landen ten zuiden van de Nederrijn en

De prehistorie van de Lage Landen beschrijft de periode vanaf ca. 250.000 v.Chr. tot het ogenblik dat de eerste geschriften opduiken in het gebied dat algemeen als de Lage Landen wordt aangeduid.

Het gebied van deze Lage Landen ten zuiden van de Nederrijn en Benedenmaas gelegen was cultureel verwant met West- en Zuid-Europa, het gedeelte noord daarvan behoorde meer tot een Midden- en Noord-Europese cultuurzone

Benedenmaas gelegen was cultureel verwant met West- en Zuid-Europa, het gedeelte noord daarvan behoorde meer tot een Midden- en Noord-Europese cultuurzone.

Categorieën
Geweest evenement

11 juli-viering

Naar aanleiding van de 11 juli-viering organiseren we twee ontmoetingsmomenten:

11:00 Een koffiebijeenkomst in Jeanbon Ste-Catherine

13:00 Een gezellig napraten in café Affligem.

Registreer hier

Categorieën
Geweest evenement

Vlaamse Club eert de ommegang

Missie

De Ommegang verbindt als geen ander heden, verleden en toekomst van Brussel, en is daarmee een onlosmakelijk sociocultureel erfgoed van de Nederlanden, en de nabije regio’s.

Visie en kernwaarde

Het voortbestaan mede te garanderen en deel te zijn van het organiseren van de bekendheid en het in stand houden van de Blijde Intocht. De aanwezigheid van de Brabantse steden vertegenwoordigers uit het verleden doortrekken naar het heden, en zo de samenwerking en vertrouwen in elkaar uitbreiden.

Doelstellingen

De Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en haar zusterorganisatie de Vereniging van Brusselse Geschiedenis zijn met de verantwoordelijken in gesprek om dit project in 2022/2023 in het jaar van het 100 jarig bestaan van de Vlaamse Club af te leveren en zo bij te dragen aan het in ere houden van de geschiedenis van Brussel en de Nederlanden.

Strategie

Het bouwen van het onderstel naar de nieuwste veiligheidsnormen en voorschriften is een doel. Het ganse geheel past op historisch verantwoorde wijze in de Ommegang en integreert zich mooi in de rest van de stoet. Net na de Reuzen maar voor het volk , daar de mystiek en folklore hierin hun plaats hebben.

De twee projecten worden door ons verdeeld over de twee coöpererende verengingen om zo de sterkste alliantie te doen ontstaan.

Bouwstenen

Sint Joris en de Draak

De draak die hier thuis hoort zou een verbinding moeten hebben met Brabant en hebben dan ook een passend voorbeeld gevonden in ‘s-Hertogenbosch. De draak zit op een kolom en houdt het schild van de 4 steden in de hertogelijke raad vast. Op elke hoek flankeren 4 kleinere draken de hoeken van de wagen. Sint Joris staat op en naast de wagen om zo de draak te lijf te gaan.

Het Ros Beyaard

Beroemd, berucht in heel Noord-Europa dat door zijn kracht vier ridders in vol ornaat op het strijdtoneel kon dragen. In sommige steden ook vier kinderen. Het ros zal naar de voorbeelden uit de regio opgebouwd worden zodat er vier personen achter elkaar op kunnen zitten.

Categorieën
Geweest evenement

Vlaamse Club Feestdag

Op 11 juli organiseren we om 11.00 uur een koffiebijeenkomst in Jeanbon. Ga dan om 13 uur naar café Afflighem.

Categorieën
Geweest evenement

À la vierge poupine

De kunstgalerijen van Paul van Ostaijen en Geert van Bruaene te Brussel

Kunsthandel : Cabinet Maldoror

Geboren in Kortrijk op 23 juni 1891 zal Gerardus Valeer van Bruaene zich op 6 augustus 1906 vestigen te Schaarbeek met zijn moeder en zijn jongste broers en zusters. In 1909 gaat hij aan de slag als acteur in het Alhambra theater aan de Zennelaan (vanaf 1919 : Emile Jacqmainlaan). De Alhambra werd als Vlaams theater opnieuw geopend in december 1915, onder directie van Lodewijk Peerenboom en Paul-Gustave van Hecke. Het was in de Alhambra dat de Raad van Vlaanderen op 22 december 1917 de Vlaamse onafhankelijkheid uitriep. Omdat hij zich gecompromitteerd wist met het activisme en vervolging vreesde, vond van Bruaene het aangeraden het land te ontvluchten. Sommigen beweren dat hij – net als Paul van Ostaijen en Clément Pansaers – in Berlijn verbleven zou hebben.

Na zijn terugkeer ondertekende Geert van Bruaene op 10 augustus 1920 een contract met het Vlaamse Volkstoneel (VVT) welke hij in december 1923 uit eigen beweging verliet.

Onmiddellijk daarna lanceerde Geert van Bruaene het Cabinet Maldoror, gevestigd in het Hotel Ravenstein aan de voet van de Hof(Kunst)berg. De eerste tentoonstelling, gewijd aan de expressionistische schilder Albert Servaes werd geopend op 25 december 1923. Daarna volgden er nog tentoonstellingen met: Prosper de Troyer, Eugène Laermans, George Minne, Jacob Smits en Leon Spilliaert, ‘marines’ van Permeke en doeken van Jankel Adler en Franz Wilhelm Seiwert. In januari 1925 kwam Paul Joostens aan de beurt samen met Jacques Villon, de broer van Marcel Duchamp. In het Cabinet Maldoror werd ook zonder succes marionettentheater opgevoerd evenals geëxperimenteerd met een ciné-club.

A la vierge poupine

In 1925 werd het Cabinet Maldoror op non-actief gesteld, waarna de ondernemende Geert van Bruaene een nieuwe galerie opende in de Naamsestraat 70 “À la Vierge Poupine” genaamd. De eerste tentoonstelling, doeken van Floris Jespers en aquarellen van Auguste Mambour, liep van 16 mei tot 8 juni 1925. Het was rond dat tijdstip dat Geert tot een akkoord kwam met de niet zo vlotte Paul van Ostaijen. De tentoonstellingsruimte van À la Vierge Poupine bestond uit drie kamers; in de gang werden werken op schilderezels getoond. Sélection vermeldt uitdrukkelijk dat de directie van de galerie waargenomen wordt “door de heren van Bruaene en van Ostaijen”. In feite werkte van Ostaijen vooral voor eigen rekening, in samenwerking met van Bruaene.

De Amsterdamse schilder Piet van Wijngaerdt exposeert er van 6 tot 18 maart 1926. Er bestaat een foto van Piet van Wijngaerdt , gekiekt in de Vlaamse Club te Brussel in gezelschap van onder andere August Vermeylen, Paul van Ostaijen, Geert van Bruaene, E.L.T. Mesens, René Verboom, Jean-Jacques Gaillard, Pierre Fontaine, Marcel Baugniet, Edmond Vandercammen, Jef Mennekens, Irène Hamoir, Marthe Beauvoisin en Jean Milo. Na enkele moeizame maanden werd in het voorjaar 1926 een einde gesteld aan de opmerkelijke samenwerking tussen van Bruaene en van Ostaijen. Financiële verwikkelingen hebben zeker aan de grondslag gelegen. Kort daarna startte À la Vierge poupine opnieuw op ditmaal gelegen aan de Louisalaan en onder leiding van E.L.T. Messens met een tentoonstelling van Marthe Donas.

In het Cabinet Maldoror blijven tentoonstellingen georganiseerd worden met o.a. Auguste Mambour, Edgar Scauflaire en Ferdinand Schirren. Het laatste wapenfeit van ‘À la Vierge Poupine’ dateert van eind 1927, waarna de galerie verdween bij gebrek aan financiële middelen, niet zonder nog een tentoonstelling reliëfs van Hans Arp en frottages van Max Ernst op haar actief te schrijven. In zijn functie van bezieler van de “Amis de l’Art Populaire à l’ Imaige Nostre Dame” wordt van Bruaene in het raam van de Wereldtentoonstelling 1935 bekroond met een Grand Prix de l’Exposition Populaire.

Categorieën
Geweest evenement

100 JAAR in 2023 Elke sterke basis begint met cultuur

Sinds 1923 zet de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren zich in voor een Nederlandstalige samenleving.

 

Onze betrachting is tweeledig: enerzijds willen we een sociale club zijn, die onderlinge vriendschapsbanden stimuleert en bevordert, maar evenzeer willen we onze leden helpen kennis te vergaren over onze Vlaamse en Groot-Nederlandse culturele achtergrond, maar ook over maatschappelijke discussies en wetenschappelijke evoluties, kennis die een solide culturele basis geeft in een wereld die complexer wordt dan ooit tevoren. In 1923 noemden onze stichters dat streven ‘volksverheffing’. Onze hoop is dat deze basis onze leden de kans geeft hun dromen te vervullen en hun volle potentieel te bereiken in de sterkste economische regio van Europa: de Blauwe Banaan (en als u niet weet wat dat is, kom dan bij ons).

 

Aarzel niet: schrijf in voor een event dat u interesseert om met ons kennis te maken, of word meteen lid, met alle voordelen van dien.

 

De Vlaamse Club kijkt er naar uit u te mogen ontmoeten en heet u van harte welkom!

 

PS: Met ons aanbod proberen we iedereen te bereiken: zo voorzien we een parallel programma voor kinderen tot 12 jaar bij elke activiteit. Ook jonge gezinnen zijn dus van harte welkom!