Categorieƫn
Geweest evenement

Vlaamse Club eert de ommegang

De Ommegang verbindt als geen ander heden, verleden en toekomst van Brussel, en is daarmee een onlosmakelijk sociocultureel erfgoed van de Nederlanden, en de nabije regio’s, aldus de Vlaamse Club.

Missie

De Ommegang verbindt als geen ander heden, verleden en toekomst van Brussel, en is daarmee een onlosmakelijk sociocultureel erfgoed van de Nederlanden, en de nabije regio’s.

Visie en kernwaarde

Het voortbestaan mede te garanderen en deel te zijn van het organiseren van de bekendheid en het in stand houden van de Blijde Intocht. De aanwezigheid van de Brabantse steden vertegenwoordigers uit het verleden doortrekken naar het heden, en zo de samenwerking en vertrouwen in elkaar uitbreiden.

Doelstellingen

De Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren en haar zusterorganisatie de Vereniging van Brusselse Geschiedenis zijn met de verantwoordelijken in gesprek om dit project in 2022/2023 in het jaar van het 100 jarig bestaan van de Vlaamse Club af te leveren en zo bij te dragen aan het in ere houden van de geschiedenis van Brussel en de Nederlanden.

Strategie

Het bouwen van het onderstel naar de nieuwste veiligheidsnormen en voorschriften is een doel. Het ganse geheel past op historisch verantwoorde wijze in de Ommegang en integreert zich mooi in de rest van de stoet. Net na de Reuzen maar voor het volk , daar de mystiek en folklore hierin hun plaats hebben.

De twee projecten worden door ons verdeeld over de twee coƶpererende verengingen om zo de sterkste alliantie te doen ontstaan.

Bouwstenen

Sint Joris en de Draak

De draak die hier thuis hoort zou een verbinding moeten hebben met Brabant en hebben dan ook een passend voorbeeld gevonden in ‘s-Hertogenbosch. De draak zit op een kolom en houdt het schild van de 4 steden in de hertogelijke raad vast. Op elke hoek flankeren 4 kleinere draken de hoeken van de wagen. Sint Joris staat op en naast de wagen om zo de draak te lijf te gaan.

Het Ros Beyaard

Beroemd, berucht in heel Noord-Europa dat door zijn kracht vier ridders in vol ornaat op het strijdtoneel kon dragen. In sommige steden ook vier kinderen. Het ros zal naar de voorbeelden uit de regio opgebouwd worden zodat er vier personen achter elkaar op kunnen zitten.