Bestuursorgaan commissies en projecten

Bestuursorgaan commissies en projecten


Elisabeth Alteköster

Elisabeth Altekoster

Voorzitter Moderne Kunsten, Dans, Theater
Motivator, actief bewoner Brusselse 5-hoek

Elisabeth is een brok vuur en vlam voor de moderne kunsten, dans en theater. Met haar grondige aanpak is het vanzelfsprekend dat dit project gaat lukken. Een Vlaamse Club die alleen in een mausoleum leeft is ten dode opgeschreven. De innovatie en vernieuwing in de samenleving is niet altijd grijpbaar, echter met dit project zal het de samenleving zeer wel raken. Wij zijn benieuwd.

Gino Asselman

Gino Asselman

Voorzitter Ommegang project, Brusselse 5-hoek, VGC
Motivator en diplomaat

Gino is als geen ander in de 5-hoek: Brusselaar, eXpat en kundig om te zorgen dat in dit ecosysteem alle klippen worden omvaren en men geen fouten maakt in de communicatie. Hij is aanspreekpersoon voor de organisatie van de Ommegang en gaat ervoor zorgen dat er een mooie samenwerking tot stand komt om elkaar versterken en daarmee verder vertrouwen op te bouwen.

Zlatimira Colova

Ondervoorzitter eXpats binnen de Brusselse EU-instituten
Ambassadeur en motivator

Zlatimira is een van de Brusselse EU-instituutbewoners die graag met Nederlandstaligen wil samenkomen, maar daar tot nu toe nog geen plaats vond voor academisch opgeleiden. Als het er niet is zal ze het desnoods zelf opbouwen, en dat doen wij dan ook graag samen met haar.

Alex Decadt

Voorzitter coördinatie Vlaamse Verenigingen
Motivator en mediator

Alex is onze belangrijkste schakel met de basis van naar vrijheid en zelfbeschikking snakkende volksbeweging van burgers die in hun taal verbonden zijn.

Erik Deneyer

Voorzitter coördinatie Striphoofdstad Europa
Expert stripverhalen

Erik is met hart en ziel verbonden aan de kunst van het getekend verhaal. Vakmanschap waar de Vlaamse Club graag haar steun aan verleend. De VC gaat wandelingen verzorgen langs bijzondere plaatsen in Brussel die nauw verbonden zijn met de kunst van het stripverhaal.

Roland Demailly

Roland Demailly

Voorzitter VBG, oud voorzitter Vlaamse Club
Brusselaar, Historicus en motivator

Roland is zoals de stille wateren met diepe gronden. Vergeet dat nooit wanneer je met hem samenwerkt! Sterke ideeën en een sterke uitvoering. Roland zet zich onvermoeibaar in voor de Nederlandse taal in Brussel. Zijn kennis en netwerk zijn voor onze werking van enorm voordeel.

Marc Rabaey

Brusselse Geschiedenis en Paul De Ridder samen brengen om tot een boodschap aan de samenleving te komen waarbij onze doelstellingen d.m.v. planning en professionaliteit vooruit komen.

Karel Appelmans

Karel Appelmans

Voorzitter Frans Vlaanderen Coördinatie
motivator en inspirator

Karel is bezig om snel een opvolger te vinden, daar hij door zijn enthousiasme nooit nee kan zeggen. Kind regards

Karel Vandeven

Voorzitter Secretariaat Ontmoetingen
Ombudsman

Karel is een van die stille krachten die achter de schermen alles in de gaten houdt en de horizon aftuurt naar mogelijkheden en gevaren. Karel is de ombudsman van onze Vlaamse Vereniging.